------ click pe imagine pentru o rezolutie mai buna ------

MUZEUL PAROHIAL HALMAGIU
- mai multe informatii in josul paginii-

 
 
 
MUZEUL  PAROHIAL HALMAGIU

ISTORIC

In anul 1968 preotul Petru Bejan a înfinţat o colecţie - muzeu- in două camere a parohiale din curtea bisericii parohiale, în vederea păstrării şi conservării obiectelor de cult vechi ca : icoane, tipărituri, aflate în inventarul parohiei, precum şi ştampile, odăjdii, etc.

Conform procesului verbal de predare - primire în anul 1980, în baza unei legi a patrimoniului, au fost predate în custodie pe termen nelimitat Epicopiei Arad cele mai valoroase bunuri din colecţie, după cum urmează: 55 (cinzeci si cinci) cărţi vechi de cult în limbile slavonă şi română, toate cu litere cirile, datând din perioada 1723-1850 şi una icoană din secolul XVIII.

In colecţie se mai află la ora acuală o singură evanghelie în cirile, din anul 1776, cu medalioane din argint şi se păstrează în biserica parohială, precum şi o listă a Prochimenelor săptămânale datând din anul 1797. Restul de 43 ( patruzeci şi trei) cărţi de cult în limba română cu litere cirile şi latine aflate în colecţia - muzeu- datează din perioada anilor 1850-1937.

Icoanele vechi ce sunt susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naţional aflate în colecţia noastră sunt:

-         4 (patru) bucăţi icoane pe lemn din anul 1809,

-         7 (şapte) bucăţi icoane pe pânză, în ulei pictate de pictorul Ioan Demetrovici din Timişoara la anul 1867, pe cheltuiala ctitorului Ioan Sabău, conform însemnării pe una din ele.

De acelaşi autor şi din acelaşi an se păstrează şi cele două uşi diaconeşti transferate în anul

2011 din biserica parohială în acest lăcaş.

Tot aici se mai află 10 (zece) icoane prăznicare cu două feţe, pe lemn, din anul 1833.

-         7 (şapte) icoane pe sticlă din secolul XIX, ş.a.

Prin grija preotului Viorel Nan în anul 2008, casa muzeu a fost restaurată din temelii şi secţia religioasă existentă a fost reamenajată, iar în anul 2010-2011 a înfinţat o secţie etnografică în alte două camere. Au fost achiziţionate obiecte de uz casnic, industrie locală, port popular, tehnică, etc., din localităţiile: Hălmagiu, Băneşti, Groşi, Luncşoara, Tălagiu, Ţărmure, ş.a. Remarcându-se cu cele mai substanţiale donaţii familiile: Tat Floare, lorga Marin, Şandru Sabin, More Ştefan, Mihiţ Dorica, Sirban Saveta, Trif Sida Nicolae, Pantea loan, Fruja Pavel, Luca Dorina şi Nicoară Florica.

Intre piesele cele mai de valoare aflate în colecţia muzeu enumerăm câteva: război de ţesut cu toate uneltele necesare, pat ţărănesc, port ţărănesc de vară- iarnă, laviţă, frigider cu gheaţă, maşină pentru sifon, calapoade pentru pălării, oale de pământ, două rondele din gorunul lui Horea din Ţebea, o lance din revoluţia lui Iancu, bănci de şcoală vechi, etc.

A fost posibilă organizarea aceste secţii şi cu sprijinul preotesei Emilia Nan care este şi supraveghetorul complexului muzeal Hălmagiu.

Generaţiile viitoare se vor minuna văzând astfel de lucruri ce au fost utile zonei în trecutul nu prea îndepărtat şi pe care tehnica actuală le-a înlocuit definitiv.

 

Hălmagiu

01.10.2011

Preot Paroh

Viorel Nan


© 2012 Darastean