Spicuiri din pomelnicul manuscris al bis. ort. din Halmagiu.

          Pe filele adaose prin compactare, ale unei Cazanii (vezi NOTA 1), protopopii ortodocsi ai Halmagiului au însemnat, dupa cum s'au perindat, diferite evenimente. Aceste însemnari cu litere cirilice se estind pe trei pagini dela începutul cartii si pe doua si jumatate, dela sfârsit. Cea mai veche, dela 1803, indica pe proprietarul, bis. din Halmagiu si data cumpararii cartii. Urmeaza apoi cronologia pâna la 1842. Anii revolutiei dela 1848/9 lipsesc, si din a doua jumatate a sec. XIX mai avem o singura notita: „In anul 1863 a fost în tiara ungureasca seceta mare si foamete, cât nu puteau oamenii trai în tiara lor".
         De acest pomelnic ne-am folosit la începutul lucrarii (p. 8—9), dam acum alte însemnari, citate, ori ca informajiuni extrase, precum urmeaza :

 • I „Sa se stie ca au venit Arhimandritul Teodosie loanovici la anul 1805 cu Mihail Manuilovici protropresbiterul Orazii la noi în Halmagiu luna Aprilie 28".
 • II. "Sa se stie ca la anul 1808 au venit la noi în Halmagiu Ioan Draghici protopresbiter Vilagosului".
 • III. „Anul 1809, August 17 zile. In acest an sau dat porânca dela înaltata Covernie a Ardealului întru toate Varmegiile supt aceasta stapânire: Precum tot nemisagul (vezi NOTA 2) care iaste cu dunatie desavârsit si bine întarit la catane au mers dintru toata casa din mare porânca. Si au primit haine, arme si toata regula cata-neasca au capatat împreuna cu Domniile cu toti au primit aceasta porânca. Intru vreme fiind, am scris ca sa se stie. Iproki (adeca cel mai sus semnat, prot. N. Popoviciu".)
 • IV. In 1814, Iulie 8, s'au sfintit biserica cea noua din satul Aciua Mica (probabil A-ciuta). Iscalit: „Scrisam cu mâna me de tarâna Nicolaie Adamovici protopresbiter nou si parohul Halmagiului".
 • V. „Anul 1817 în luna Iulie în 8 zile au venit porunca ca sa se strânga caii cei mai buni pe seama împaratului (Întâiul Frantescul), dela solgabirau losef Ro..."
           VI. „La anul 1817 Noemvrie în 11 zile. Sau sfintit biserica satului Chici Halmagiu (vezi NOTA 3), etc. „Pentru tinerea aminte am scris cu mâna me Nicolae Adamovici, paroh si protopresbiter al Halmagiului".
 • VII. „La anul 1817 August 22 zile au umblat înaltatul împarat Franciscul în Ardeal, precum lam vazut în orasul Abrudbanea împre una cu împarateasa si cu alte tisturi ale sale. N. prota Halmagiului".
 • VIII. „La anul 1822 Iunie 5 zile. Au venit Ia Halmagiu lanterii (vezi NOTA 4) de pamânt si mai întâiu au pus ciuhe în dealuri care sunt mai aproape de orasul nostru. Si au batut tapusi dupa voia lor prin gradinile noastre. Scrisam sa se stie. N. prota Halmagiului".
 • IX. „Eparhia Aradului fiind vaduva la anul 1832 prin decretumul a înaltatei împaratii, admi nistrator sau rânduit Episcopul Sârmeiului Maxim Manuilovici etc".
 • X. „In anul 1834 în varmegia Aradului sau facut multe sate unite prin vladica cel unit si a lui ortaci dela Oradea Mare, Samuil Vulcan numit, vacanta fiind Episcopia Aradului".
 • XI. „In anul 1834 în 12 zile Februar sau înstaluit fispan varmegii Zarandului, domnul Maria Sa Kozma Pall (vezi NOTA 5), la care feremonie am fost de faja chemat. Scrisam pentru aducerea aminte urmatorilor nostri, Arsenie Adamovici fiind namesnic". (namesnic, administrator).
 • XII. „In anul 1835, August 6, sau îngropat jupanul dascal a orasului Halmagiu, Dimitrovici Damian (vezi NOTA 6) numit, dupace la S: noastra biserica de legea G: n: unita în curgere a 34 ani cu cea mai îndestulata dragoste au slujit. Scrisam pentru vecinica lui aducere aminte Arsenie Adamovici, namesnic".
 • XIII. „In anul 1836 Iulie 23 au rapausat si în 26 sau îngropat d. Protopop al Halmagiului Nicolaie Adamovici, la a carui petrecanie toti preotii din Protopresbiterat au fost adunati. Arsenie Adamovici, prot. admnistrator".
 • XIV. „In anul 1837 în 27 Decemvrie sau tinut în Karlovet instalatia a Mitropolitului celui nou Domnul Stefan Stancovici etc.
 • XV. „In anul 1838 Februarie în 7 zile Maria Sa D. Episcop al Timisoarei siau dat sufletul în mâna ziditorului sau etc. Arsenie Adamovici protopop".
 • XVI. „In anul 1841/2 sau tinut dieta tarii Ardealului în Cluj, întru care sau ales Guvernator si prin împarat Ferdinand sau întarit, Ex. sa Grof Teleky Iosef."

           „Tabela Norodului"
  acelora de legea greceasca neunita din protopresbiteratul Halmagiului pe anul 1834 (vezi NOTA 7)

  COMUNA

  Numarul caselor

  Perechi cununate

  Numarul sufletelor

  Botezati

  Cununati

  Morti

  barbati

  femei

  romani

  tigani

  TOTAL

  Halmagiu

  164

  187

  417

  534

  892

  59

  951

  37

  9

  39

  Halmagel

  128

  173

  354

  334

  657

  31

  688

  16

  9

  14

  Sarbi

  42

  54

  108

  113

  221

  -

  221

  8

  5

  11

  Tarnavita

  27

  29

  53

  52

  105

  -

  105

  3

  2

  -

  Luncsoara

  52

  69

  201

  207

  408

  -

  405

  5

  2

  4

  Vajdogi

  12

  16

  32

  38

  70

  -

  70

  4

  2

  5

  Poenariu

  52

  75

  155

  153

  308

  -

  308

  7

  3

  1

  Tohesti

  29

  36

  80

  85

  165

  -

  165

  3

  1

  2

  Tarmure

  24

  29

  38

  37

  75

  -

  75

  5

  2

  4

  Ionesti

  43

  57

  98

  97

  195

  -

  195

  11

  2

  13

  Tisa

  85

  106

  219

  202

  421

  -

  421

  19

  8

  15

  Ociu

  30

  36

  53

  58

  111

  -

  111

  10

  4

  12

  Ocisor

  50

  60

  108

  108

  216

  -

  216

  9

  3

  6

  Banesti

  66

  80

  147

  147

  294

  -

  294

  3

  5

  5

  Cristesti

  30

  33

  76

  69

  145

  -

  145

  3

  2

  7

  Brusturi

  51

  66

  122

  136

  258

  -

  258

  11

  10

  7

  Bodesti

  44

  52

  81

  84

  165

  -

  165

  7

  3

  3

  Mnermigi

  17

  27

  53

  46

  99

  -

  99

  6

  -

  5

  Leasa

  48

  69

  131

  123

  254

  -

  254

  4

  6

  -

  Lestioara

  35

  40

  95

  89

  184

  -

  184

  11

  2

  7

  Ciuciu

  70

  105

  243

  211

  454

  -

  454

  17

  12

  11

  Magulicea

  55

  60

  90

  80

  170

  -

  170

  11

  7

  27

  Vidra

  80

  109

  217

  256

  473

  -

  473

  15

  5

  11

  Lazuri

  53

  61

  138

  126

  264

  -

  264

  8

  12

  10

  Grosi

  14

  15

  32

  24

  56

  -

  56

  1

  -

  -

  Aciua

  134

  186

  365

  315

  680

  -

  680

  27

  9

  17

  Poiana

  27

  34

  59

  56

  115

  -

  115

  14

  1

  19

  Plescutia

  78

  81

  167

  158

  325

  -

  325

  15

  4

  27

  Aciuta

  69

  86

  138

  137

  266

  -

  275

  21

  6

  12

  Dumbrava

  46

  48

  111

  118

  229

  -

  229

  7

  4

  12

  Budesti

  20

  27

  56

  61

  117

  -

  117

  3

  2

  2

  Guravaii

  55

  64

  143

  125

  268

  -

  268

  8

  1

  5

  Rastoci

  48

  56

  106

  120

  226

  -

  226

  5

  -

  10

  Talagiu

  80

  110

  224

  217

  441

  -

  441

  31

  4

  14

  TOTAL

  1858

  2336

  4710

  4716

  9327

  99

  9426

  365

  147

  337


           Asadar, la 1834, cele 34 comune din regiunea Halmagiului numarau 1858 case cu o populatie ortodoxa de 9426 suflete, catre care trebue sa mai socotim înca vreo 200—250 locuitori, familiile nemesilor unguri, proprietarii domeniilor si a putinilor functionari straini din Halmagiu, apoi Românii uniti, vreo 20—30 suflete. Citata „Tabela" constituie unicul document statistic cunoscut din întâia jumatate a sec. XIX având datele specificate pe comune, caci monografistul Kozma (vezi NOTA 8) ni le serveste numai pe întreg judetul, adeca într'o suma numarul populatiei din cele 4 cercuri (plasi).
           Conform monografiei Kozma, populatia jud. Zarand în aceasta epoca, se împarte:

  Dupa confesiune

  in anul

  in anul 1846

  1825

  1846

  dupa limba

  dupa situatia sociala

  Rom.- cat.

  767

  1210

  maghiari

  710

  Nobili

  1024

  Reformati

  360

  376

  germani

  822

  honoratiori

  519

  Luterani

  13

  5

  romani

  51323

  oameni liberi

  3561

  Unitari

  2

  6

  slovaci

  20

  urbaliasti

  46797

  Gr.- catolici

  137

  345

  tigani

  826

  tigani

  826

  Gr.- ortientali

  45095

  51768

  izraeliti

  17

   

   

  Izraeliti

  -

  17

  armeni

  3

   

   

   

   

   

  sarbi

  6

   

   

  TOTAL

  46374

  53727

  TOTAL

  53727

  TOTAL

  53727

           La aceasta data jud. Zarand se compunea din cercurile: Halmagiu, Baia de Cris Ribita si Brad.

 •    NOTE

           1. Titlul cartii este: Adunarea Cazaniilor, a multor feluri de cuvinte invatatoare etc" Tiparita "cu slobozenia celor mai mari si cu blagoslovenia pravoslavnicului Arhiepiscopului si Mitropolitul Karlovetului intru imparatitoarea Cetatea Beciului (Viena) la anul 1793 (inapoi)
           2. „Nemisagul cu dunatie desavârsit" sunt taranii români nobilitati. Sub distinctia de ,,bine întarit" întelegem pe acei nobili, carora nu li erau contestate drepturile, avandusi diplomele publicate si recunoscute, astfel Originalele acestor diplome se pastreaza înca mai toate pe la descendenti. In copie se gasesc în AMH: ale familiei Balint din Vârfurile dela anul 1682 ; Juga din Magulicea, 1721 ; Motica din Lestioara, 1720; Slav din Brusturi, 1720; Darau din Tisa, 1701; Sida din Halmagiu, 1720. (inapoi)
           3. Dupa cum vedem numele comunelor sunt date în limba maghiara Aceasta ne aminteste actiunea de maghiarizare pornita pe atunci, care impunea si în corespondenta si scriptele oficiilor parohiale limba maghiara. Se poate observa aceasta si în arhiva Consistoriului din Arad, unde gasim la acea data acte în ungureste. (inapoi)
           4. Se vede, la acea data, s'au facut ridicari topografice pentru hartile militare. (inapoi)
           5. Autorul citatei monografii a Zarandului, fost proprietar în Talagiu. (inapoi)
           6. Intâiul învatator cunoscut în regiunea Halmagiului, instituit dupa rev. lui Horia probabil'în urma dispozitiunilor împaratului Iosif II de a se deschide scoale în Muntii Apuseni. (inapoi)
           7. Conspectul acesta statistic, datat în Halmagiu la 31 Dec. 1834 si iscalit de protopopul Nicolaie Adamoviciu, se gaseste ca Anexa fara numar în Arhiva Consistoriului ort.rom. din Arad, la dosarul anului 1834. Cuprinde toate parohiile protopopiatului. Am extras numai pe cele din regiunea Halmagiului, (inapoi)
           8. Kozma Pal, Zarandvarmegye leirasa, o.c. (inapoi)
           9. Intelectualii nenobili, aci sunt socotiti si preotii diferitelor confesiuni. (inapoi)