------ click pe imagine pentru o rezolutie mai buna ------

            In Duminica a XXlll-a dupa Rusalii, in a 23-a zi de Brumarel, parohia Halmagiu a imbracat haine de sarbatoare. Intai-statatorul Arhiepiscopiei Aradului, inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a poposit pe stravechile plaiuri ale Tarii Halmagiului, cu ocazia aniversarii mai multor evenimente consemnate in analele istoriei locale....
            (citeste restul articolului in josul paginii).

 
 

Hălmagiu Ón sărbătoare

 

In Duminica a XXlll-a după Rusalii, Ón a 23-a zi de Brumărel, parohia Hălmagiu †a †imbracat haine de srbatoare. Inti-statatorul Arhiepiscopiei Aradului, Ónaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a poposit pe străvechile plaiuri ale Ţarii Hălmagiului, cu ocazia aniversării mai multor evenimente consemnate Ón analele istoriei locale.

In primul rnd s-au sărbătorit cei 800 de ani de la prima atestare documentară a Hălmagiului, Óntr-un Ąact de danie" a Iui Andrei II- rege, act Ón care se amin≠teşte de ..castru Hălmagiu" (vezi Virgil Vatăşanu, ĄIstoria artei feudale in Ţările romneĒ, Editura Academiei Romne, 1959)

Tot acum s-au sărbătorit cei aproape 700 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe, cunoscută ca şi Ąvoievodală", dar si ca Ąvlădiceasca biserică". Această biserică a fost luată de la ortodocşi cu toate

bunurile ei, printr-un decret al Ómpărătesei Măria Tereza, Ón anul 1754 şi predată celor şapte persoane din zonă care aderaseră la Uniaţie,† rămnnd Ón† folosinţa acestora pnă Ón 1948, cnd greco-catolicii au revenit la Biserica mamă ortodoxa. Evident că romnii ortodocşi, Ón† urma† decretului†† imperial,†† au†† fost nevoiţi să Óşi construiască o altă biserică, aceasta fiind terminata Ón anul 1757, iar noi am sărbătorit acum 254 de ani de la ridicarea acestei† biserici† parohiale, cu hramul†† ĄNaşterea† Maicii†† Domnului".

Nu putem să Ói uitam cu acest prilej pe cei ce şi-au asumat† rolul de ctitori ai acestui sfnt lăcaş: cneazul Stefan Parva si sotii Andrei si Maria Iacubovici.

Tot in aceasta zi s-a facut pomenirea si despre cei 652 ani de la consemnarea in analele istoriei a †primului voievod cunoscut cu numele, Bibarch, cel ce are in anul 1359 un proces la Zlatna. Un alt †eveniment amintit este Ómplinirea a 560 de ani de la confirmarea (Ón 1451) a voievodului Moga din Hălmagiu, de catre lancu de Hunedoara, Ón drepturile sale de voievod al romnilor din Cplna, Băiţa şi Halmagiu.

Avnd o istorie alat de bogată şi de veche, locuitorii Ţării Hălmagiului se străduiesc să fie la Ónălţimea Ónaintaşilor lor. Dacă din punct de vedere admin≠istrativ lucrurile s-au schimbat, din punct de vedere bisericesc putem vorbi de o asezare a lucrurilor pe un făgaş firesc, Ón care ortodoxia se păstrează la Ónălţime si datorită activitătii pastoral-misionare, Óntinse pe o perioadă de 31 de ani, a vrednicului preot paroh Viorel Vasile Nan. In cele peste trei decenii de păstorire s-au executai multe lucrări de renovare Ón exteriorul bisericii si de restaurare a picturii. Ultima restaurare s-a făcut Ón anul 2007 de către pictorul Viorel Ţigu, care a reuşit Ómpreună cu echipa sa, să Ói redea strălucirea de altă dată. Infaptuindu-se această mare lu≠crare, credincioşii parohiei au hotărt să continue şi cu alte lucrări de renovare şi Ónfrumuseţare a locaşului de cult: schim≠barea uşilor de la intrare şi a geamurilor de la turn, a duşumelei deteriorate, Ón≠locuirea uşilor diaconeşti şi a candela≠brelor, introducerea Óncălzirii centrale, toate acestea făcute cu sprijin financiar de la credincioşi, dar şi de la Guvern, Consiliul Judeţean şi Primărie.

In acest context a apărut ca firească dorinţa de a restaura şi a reÓnfiinţa mu≠zeul parohial Hălmagiu. In anul 2008 a fost restaurată din temelii casa-muzeu, iar secţia religioasă existentă a fost reamenajală; Ón anii 2010-2011 a fost Ón≠fiinţată secţia etnografică cu obiecte de uz casnic, industrie locală, port popular, etc. A fost posibilă organizarea acestei secţii si cu sprijinul preotesei Emilia Nan, †care este şi supraveghetorul comple≠xului muzeal Halmagiu.

Tot Ón această perioadă s-au terminat lucrările şi la noua casă parohială, care, din 2009. are şi Óncălzire centrală pro≠prie.

Ca o Óncununare a tuturor acestor lu≠crări, Ón Duminica a XXllI-a după Ru≠salii, Inaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis≠cop Timotei Seviciu a descins Ón mijlocul credincioşilor parohiei †Hălmagiu, intm≠pinat de un sobor de douăsprezece pre≠oţi, Ón frunte cu protopopii Sebişului si Aradului, preot Beni loja, respectiv Nicu Breda, fiu al localităţii, dar şi cu arhi≠mandritul† lustinian Tibil, stareţul† mă≠năstirii Teiuş din Caransebeş, cărora s-au alăturat† preotul† paroh† Viorel† Nan, preoţii Dan Mndra-Aluniş, pr. Traian Golea- Hălmăgel, †pr. Gheorghe Viţelar- Brusturi, pr. Gheorghe Vand- Luncşoara, pr. Ştefăniţă Muţ- Avram lancu, pr. Cris≠tian Bacoş-Talagiu, pr. Gheorghe Groza- Vaţa (Judeţul Hunedoara) şi preotul profesor †Dacian Emilian Nan, fiu al sa≠tului, iar primirea facndu-se sub un bal≠dachin impunător, simbol al dragostei faţă de ierarh şi ca arătare a legăturii trecutului cu prezentul, lnaltpreasfinţia Sa a purces la săvrşirea slujbelor rnduite pentru această ocazie. Mai Ónti s-a facul sfinţirea muzeului, apoi a casei parohia≠le. Apoi s-a facul sfinţirea bisericii cu rugăciunile extraordinare specifice.

Momentul central a fost săvrşirea Sfintei Liturghii, Ón timpul căreia Inalt-preasfinţia Sa a rostit un emoţionant cu≠vnt de Ónvăţătură cu referire la demonizările de odinioară şi de astăzi, dar si la rolul Hălmagiului Ón cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Tot acum, Inaltpreasfinţia Sa a amintit şi faptul că datorită acestei importanţe a trecutului, dar şi a prezentului lor, credincioşii hălmăgeni au fost recompensaţi prin alegera păs≠torului lor Ón forul suprem de conducere al Bisericii Ortodoxe Romne, Adunar≠ea Naţională Bisericească.

La sfrşitul Sfintei Liturghii, adresndu-se celor peste o mie de credincioşi prezenţi la această manifestare, preotul paroh a mulţumit lntistătarului pentru prezenţă, dar şi pentru efortul şi, mai ales, cuvntarea deosebită, asigurndu-I de ascultarea din adncul inimii, precum şi de dragostea şi respectul cu≠venite ierarhului. Mai apoi, primarul localităţii, domnul Adrian Toca a rostit un cuvnt de mulţumire ierarhului, dar şi oficialităţilor judeţene prezente, dom≠nul Gheorghe Seculici şi Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Nu putem să nu amintim şi prezenţa grupului de studenţi şi seminarişti ară≠deni, care au asigurat cntarea la strană, dar şi un extraordinar moment de cntări religioase şi patrotice. Această frumoasa manifestare de suflet romnesc şi hălmăgean s-a Óncheiat cu agapa tradiţională la care au participat peste 500 de credincioşi din Hălmagiu. dar şi din satele din jur şi din alte localităţi ale judeţului.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Ónalt-preasfinţiei Sale pentru acest extraordinar eveniment al Ţării Halmagiului.

 

Pr. prof. Dacian-Emilian NAN

-       articol preluat din saptamanalul ĄCALEA MANTUIRIIĒ- editat de Centrul de Studii Teologice- Istorice si de Prognoza Pastoral-Misionara al Facultatii de Teologie Ortodoxa Arad, Nr. 44(596), Anul XII (serie noua), 30 octombrie 2011-

 

         PAGINA ACEASTA CONTINE PEISAJE DIN TARA HALMAGIULUI. DACA DORITI SA ADAUGATI FOTOGRAFIILE DUMNEAVOASTRA IN ACEASTA PAGINA VA RUGAM SA CONTACTATI WEBMASTERUL ACESTUI SITE.


All Darastean's photos are under copyright. Reproductions are for private uses only. If you would like to print pictures, download them into your system, or pass them on to friends, you may do so, as long as you do not use the pictures to create income from the reproductions.
© 2012 Darastean