-
Proiectul Scolar Socrates-Comenius
EUROPA- BOGATIE IN DIVERSITATE 2004- 2005

ITALIA

IL PERCORSO DELLO STUDENTE, THE SCHOOL YEAR, CALENDARUL ANUAL SCOLAR  

 

 

ROMANIA

Structura anului scolar 2004/2005


Semestrul I
15.09.2004 - 21.12.2004 - Invatamant
Semestrul II
10.01.2005 - 17.06.2005 - Invatamant
19.03.2005 - 03.04.2005 - Vacanta de pasti
Exceptii - ultima zi de invatamant:
clasa a 8a - 10.06.2005

Structura anului scolar 2005/2006


 • Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit, prin ordin al ministrului (nr. 3690), structura anului scolar 2005-2006, care va avea 36 de saptamâni de scoala (177 de zile lucratoare) si este organizat pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
 • Semestrul I: cursuri (luni, 12 septembrie 2005 - vineri, 23 decembrie 2005) si vacanta (24 decembrie 2005 – 8 ianuarie 2006). În perioada 31 octombrie – 6 noiembrie elevii din învatamântul primar si grupele din învatamântul prescolar beneficiaza de vacanta. Cursurile semestrului I se vor relua luni, 9 ianuarie 2006 si se finalizeaza cu o vacanta intersemestriala, programata între 4 februarie 2006 si 12 februarie 2006.
 • Semestrul al II-lea: cursuri (luni, 13 februarie 2006 – vineri, 14 aprilie 2006) si vacanta (sâmbata, 15 aprilie 2006 – luni, 24 aprilie 2006). Cursurile vor fi reluate marti, 25 aprilie si se vor termina vineri, 16 iunie 2006, vacanta de vara urmând sa înceapa sâmbata 17 iunie 2006 si sa dureze pâna joi, 31 august 2006. Elevii claselor a VIII-a încheie cursurile în data de vineri, 9 iunie 2006.
 • Zilele de joi, 1 decembrie 2005, luni, 24 aprilie 2006 si luni, 1 mai 2006, sunt zile libere, potrivit legii.
 • Pentru învatamântul postliceal sanitar, calificarea asistent medical generalist si calificarea tehnician ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de saptamâni pentru anii I si II, si de 36 de saptamâni, pentru anul III. Pentru anul de completare, durata cursurilor este de 37 de saptamâni, însumând 182 de zile. Ultima saptamâna de cursuri - 19-23 iunie 2006 - este saptamâna exclusiv de practica.
 • În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii (învatamânt special, scoli cu populatie majoritar de alta confesiune decât cea ortodoxa etc), inspectoratele scolare pot aproba la cererea scolilor, modificari ale structurii anului scolar. Aprobarea modificarii structurii anului scolar se acorda în condi?iile asigurarii numarului de 177 de zile de cursuri, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.
 • Calendarul testelor nationale, al examenului national de bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru învatamântul profesional si postliceal si al examenelor de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a, se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetarii.
 •  

  ORGANIZAREA ÎNVATAMÂNTULUI ÎN ROMÂNIA

       Dupa 1990 în învatamântul românesc au avut loc schimbari importante. Noua reforma este în curs de derulare, astfel ca în urmatoarea perioada vor mai aparea unele modificari în ceea ce priveste organizarea învatamântului românesc.
       Sistemul de învatamânt cuprinde urmatoarele etape:
            -învatamântul prescolar;
            -învatamântul primar;
            -învatamântul gimnazial;
            -învatamântul liceal;
            -învatamântul superior;
       ÎNVATAMÂNTUL PRESCOLAR cuprinde copiii cu vârsta între 3-6 ani.Acestia frecventeaza gradinita unde activitatea se desfasoara pe grupe de 15-20 copii constituite în functie de vârsta:
            -grupa mica- 3 ani;
            -grupa mijlocie- 4 ani;
            -grupa mare- 5 ani;
            -grupa pregatitoare-6 ani.
       Fiecare grupa se afla sub îndrumarea unei educatoare.Programul de lucru al gradinitelor difera.Sunt gradinite cu program normal în care copiii vin la ora 8 si pleaca la ora 12.În acest interval de timp participa la 3-4 activitati cu durate cuprinse între 15-40 minute,în functie de grupa de copii.Exista gradinite cu program prelungit în care copiii ramân pâna la ora 16.În aceste unitati copiii beneficiaza de spatiu pentru odihna si pentru servirea prânzului.
       -În functie de optiunea parintilor în jurul vârstei de 7 ani,copiii sunt înscrisi în scoli cu clasele 1-8,în clasa întâi.Parintii au posibilitatea de a alege scoala,dar si învatatorul/învatatoarea care va îndruma elevii timp de 4 ani.Aceasta perioada scolara constituie CICLUL PRIMAR.
  Clasele cuprind un numar de 20-30 elevi.Activitatea scolara se desfasoara conform unui orar stabilit la început de an scolar care prevede 4 ore pe zi.
       -Începând cu vârsta de 11 ani ,elevii încep CICLUL GIMNAZIAL-clasele
  5-8. Grupele de elevi stabilite în clasa întâi ramân neschimbate pâna la sfârsitul clasei a 8-a.Exista unele exceptii când ,începând cu clasa a 5-a,unele licee organizeaza concurs pentru constituirea unor grupe de elevi cu aptitudini deosebite pentru anumite discipline:informatica, arte plastice ,muzica etc.
  La sfârsitul clasei a 8-a,elevii sustin examenul de capacitate, examen ce presupune trei probe scrise la limba si literatura româna,matematica si istoria sau geografia României.
        -În functie de media obtinuta la examenul de capacitate si de mediile anuale din gimnaziu, elevii sunt înscrisi în ÎNVATAMÂNTUL LICEAL la unul din profilul ales:
       -REAL,cu specializari în matematica-informatica,stiinte ale naturii;
       -UMAN,cu specializarile: filologie,stiinte sociale;
       În învatamântul liceal exista si clase cu profil tehnic,electrotehnic,contabilitate-administratie,textile etc.Absolventii acestor licee obtin o diploma ce atesta calificarea în aceste domenii.
       Elevii care la sfârsitul clasei a 8-a nu iau examenul de capacitate pot opta pentru SCOLILE PROFESIONALE sau SCOLILE DE UCENICI.
       Scolile profesionale cu durata de 3 ani au urmatoarele profile: electrotehnica, mecanica, agricultura, alimentatie publica etc.Scolile de ucenici,cu durata de 2 ani, pot specializa elevii în urmatoarele meserii: tinichigiu,croitor etc.
  La terminarea liceului elevii sustin examenul de bacalaureat care presupune probe orale si scrise la anumite discipline:
            -limba si literatura româna -oral si scris;
            -limba si literatura moderna- oral;
            -proba obligatorie a profilului - scris;
            -proba de specialitate la alegere - scris sau proba practica;
            -proba la alegere din alte discipline - scris.
            -Elevii din învatamântul liceal care au absolvit examenul de bacalaureat pot opta pentru SCOLI POSTLICEALE cu diferite profile: asistente medicale, tehnicieni dentari etc. sau pentru ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR.
       Admiterea în învatamântul superior se face în urma unui examen ,dar si luându-se în considerare media examenului de bacalaureat. Învatamântul superior are doua forme :
            -COLEGII de 3 ani care pregatesc învatatori,asistenti sociali ;
            -FACULTATI de 4-5 ani :drept , medicina, stiinte economice, informatica, filologie, limbi straine etc.
       În prezent , în România, exista institutii de învatamânt particulare la toate nivelurile.De la gradinita si mai târziu la scoala se poate opta pentru învatamântul alternativ de tip ,,STEP BY STEP'' sau ,,WALDORF''.Acest tip de învatamânt alternativ raspunde unei categorii de elevi care nu se pot adapta structurii învatamântului traditional, elevii putând avansa în ritm propiu.
       Oferta pentru învatamântul particular la nivel superior este foarte bogata.