BISERICILE DIN HALMAGIU, CIMITIRELE

         BISERICILE DIN HALMAGIU

         Pe teritoriul de azi al Hălmagiului, în afară de bisericile actuale, sunt amintite urmele unor vechi biserici. Cea mai veche urmă semnalată este aceea din curtea actualului cămin cultural unde se vede o movilă sub care se ascund dărămături peste care s-au plantat brazi. La sfârsitul secolului al XIX-lea istoriograful Marky Bandor scria că:

         Pentru restaurarea picturii interioare si amenajarea muzeului bisericii cei care pot ajuta financiar aceasta sunt rugati sa o faca contactand direct biserica la adresa:
"Biserica ortodoxa Halmagiu,
317160 Halmagiu, jud Arad- Romania"
sau
adresati-va pentru lamuriri webmasterului acestui site
e-mail

         "În curtea unui domn (de pământ n.n.) din Hălmagiu se mai poate vedea si recunoaste clar ruinele unei vechi biserici românesti, care a fost zidită în stil bizantin. Altarul era spre răsărit iar intrarea spre apus. Însusi faptul că a fost zidită în stil bizantin îi atestă o vechime mai mare decât veacul al XIV- -lea." (Vezi NOTA 1)

         Autorul acestei semmnalări sustinea că latura bisericii era de 27 metri lungime, lătimea interioară era de 9 m, grosimea peretilor de 80 cm si că reprezenta singura biserică de tip bizantin de pe actualul teritoriu al judetului Arad. Alte dovezi, nici materiale si nici scriptice, nu s-au mai adus. Cînd si în ce îmrejurări a fost dărâmată nu se stie. Din acest motiv sustinerea lui Marky Sandor, a fost pusă la îndoială si chiar combătută. (Vezi NOTA 2)
         Astfel, asupra ruinelor din curtea căminului Cultural planeaza un mister ce-si asteaptă elucidarea.
         Tot în curtea actualului cămin cultural s-a mai consemnat si existenta unei biserici romano- catolice (Vezi NOTA 3) care însă a fost mistuită de flăcări în revolutia anilor 1848/49.
         A mai fost pe vremuri si o biserică reformată, ale cărei ruine se mai puteau vedea în anul 1837. Locul unde a fost costruită nu se stie precis, dar se poate presupune că era pe "Dealul Ungurestilor", la locul numit azi "Criptă", deoarece până în ziua de azi se vorbeste că pe acel loc a fost o biserică atribuită, în mod eronat de traditia locala, turcilor.


Ruinele bisericii si ale castelului

La Cripta

Biserica voievodala

         Săpăturile întreprinse pe acel deal, între anii 1973/74 au scos la iveală o constructie din piatră de vale, de mari dimensiuni, cu contraforturi, foarte asemănătoare cu o biserică. Dar cea mai veche biserică existentă azi este construită în acelasi stil cu bisericile din comunele Ribita si Criscior, judetul Hunedoara, datând probabil din secolul al XIV-lea. Si aici sau întreprins mari lucrări pentru consolidarea constructiei, descoperindu-se sheletele celor îmormântati în exteriorul si interiorul bisericii, ba chiar în altar (în secolul al XVI-lea) precum si obiecte si podoabe de cult funerar.
         Unii cercetători cred că biserica a fost construită pe la sfârsitul secolului al XIII-lea (Vezi NOTA 5) si că planul tipic romanic, frecvent la bisericile vechi din judetul Hunedoara (Strei, Sântămăria-Orlea), elevatia sobră, cu ferestre mici semicirculare, precum si materialul din care este construit (piatră de râu legată cu mortar de var frecvent întrebuintat în perioada romanică), apoi iconostasul din piatră, pledează pentru ridicarea ei în ultimele decenii ale secolului al XIII-lea.
         Istoriografia recentă situează însă data zidirii bisericii între sfârsitul secolului al XIV-lea si începutul secolului al XV-lea. (Vezi NOTA 6)
         Săpăturile efectuate între anii 1973/74 au permis cercetătorilor să tragă cocluzia că biserica datează, cel mai târziu, din a doua jumătate a secolului al XIV-lea (Vezi NOTA 7) si că este o biserică voievodală (Vezi NOTA 8). Care voievod a fost cititorul ei încă nu se stie. Date scrise în legătură cu această biserică le avem numai din anul 1752, când în Hălmagiu se dădeau lupte puternice împotriva unirii cu biserica romano-catolică, anume din petitia adresată de către românii ordodocsi din districtul Hălmagiului către mitopolitul sârb Pavel Nenadovici, 7 decembrie 1752:

         "Iară află-să întru acest tinut si ai nostri locuitori nu putină seamă de oameni bătrâni cari si în vremea năvălirii si prădării si biruintei turcesti, precum această biserică a noastră a fost, mărturisesc, si cum că de oamenii credintei noastre ar fi ridicată de multă vreme care nici se tine minte si cum totdeauna neschimbata sub a noastre mâini au fost, măcar cu multă nevoie si mare cheltuială s-au tinut până acuma. Ai nostri provoslavnici arhierei o au sfintit si intru ale sale dohovnicesti deregători si jurisdictii ca pre întâia si vlădicească biserică o au avut în districtul acesta, precum adevărat se poate arăta cum odinioară turcilor care se aflau în acea vreme în Ineu, si mai mult comandamentul cel turcesc al cetătii Ineului, care se numea Silgipasa, ca să nu o surpe după a lor păgânesc obiceaiu, am dat patrusute de taleri turcesti. Altă dată rugându-ne să fim slobozi a o acoperi si a înnoi acoperemântul cel vechi am dat saptesprezece berbeci si patruzeci si opt de ocie deunt. Si când întru turburari si nevoi mai sus amintite o am tinut cu ajutorul lui Dumnezeu pre această biserica a noastra si nici sub biruinta turcească nu am perdut-o..………. ".

         De aceasta biserică se leagă evenimentele memorabile ale- halmagenilor si locuitorilor satelor din jur în luptele dârze ce le-au purtat pentru apărarea credintei străbune.
         Dar, asa cum s-a arătat în capitolul cu privire la istoria localitătii, desi în urma cercetărilor făcute de comisia compusă din consilierul aulic Martin Seeberg, judele regesc de tablă Emerik Miske, potopopul Avram Pop din Daia, arhimandritul Moise Putnic si Wolfgang Cserey, între 12-19 mai 1754, s-a stabilit că populatia din districtul Hălmagiului nu a trecut la uniti, comisia hotărând ca biserica să rămână în mâna celor 34 de cetăteni care, constrânsi de administratorul Tatay Samumau semnat actul de aderare la unire, în ziua de 10 decembrie 1751.
         Zadarnice au fost încercările localnicilor, prin memoriile adresate mitropolitului sârb Pavel Nenadovici, de a redobândi această biserică, căci împărătasa Maria Tereza a hotărât ca biserica să rămâna pentru totdeauna unitilor, si a rămas până în anul 1948, când a revenit iarăsi ortodocsilor (după 192 ani), în baza actului de reîntregire a bisericii romane.
         Biserica are forma unei nave dreptunghiulare, tavanita, altar patrat boltit în semicilindru si turn clopotnita spre vest.


Biserica voievodala

         Peretii bisericii au tost împodobiti cu o frumoasa pictura bizantino-paleologe asemanatoare bisericilor construite în secolul al XIV-lea din judetul Hunedoara, predominând culoarea brun rosietic, cu nuante albe, albastre si verde. Peste această pictură originală s-a suprapus alta, în jurul anului 1750, apoi, după trecerea bisericii la uniti, cea de-a doua pictură a fost acoperită cu un strat gros de mortar si cu zugrăveli, lăsând biserica lipsită de orice podoabă.
         Despre cea de a doua pictură se stie că la 15 mai 1755 hălmăgenii ortodocsi, în frunte cu judele Gheorghe Fărcas, nemesul Sida Daniel, Morar Gheorghe si Pîrva Adam, împreună cu "giuratii" Târcus Mihai, Avram Lazăr, Irimie Petru si Stiop Lazăr, se adresau episcopului Sinesie Jivanovici cerându-i sprijin ca să li se "întoarcă" cheltuielile făcute cu pictarea biesricii, anume 170 de zloti, apoi încă 200 de zloti cheltuiti cu repararea turnului, cele doua clopote si numeroase obiecte de cult (Vezi NOTA 8) dar cererea lor a ramas fara rezultat.
         Rămânând această biserică cu putini credinciosi timp de două secole, s-a ruinat nemaiputând fi îngrijită. În anul 1879 a fost prada unui incendiu provocat de un trăsnet si a fost reparată între anii 1879- 1897, când i s-a adăugat un foisor la intrarea (Vezi NOTA 9), demolat însă în anul 1973.
         În anul 1973 s-au întreprins lucrări de către comisia monumentelor istorice pentru consolidarea bisericii, cercetări arheologice, îndepărtarea stratului de mortar de pe peretii bisericii si scoaterea la lumină, a picturilor. Cu această ocazie s-a constatat că pictura originală a fost grav avariată la data acoperirii ei cu mortar. La data conscrierii fiscale din anul 1758 biserica era în interior simplă, fără picturi si ornamente, vechea frescă fiind deja acoperită cu var (Ziridava nr. XVIII/1993) pag. 104 - Elena Rodica Colta).


Pictura in stare avansata de degradare

Vagi urme din frescele care impodobeau peretii

Pictura

         Din sirul de figuri ce au împodobit interiorul bisericii s-au păstrat doar câteva în stare mai bună printre care două la ferestrele din partea de miazăzi si una pe peretele dinspre miazănoapte. Aceasta reprezintă doi tineri ce închină fecioarei Maria această biserică, hramul bisericii fiind Adormirea Maicii Domnului. Bărbatul este zugrăvit într-o mantie albastra iar femeia într-o mantie de culoare galben-auriu. Se crede ca acestia au fost ctitorii bisericii.
         Pe peretele dinspre miazăzi se mai vad urmele unei picturi din ceea ce s-a numit "Sirul voievozilor", iar în altar se mai văd două chipuri de îngeri cu profil feminin deosebit de reusit.
         Tot cu ocazia lucrărilor din anii 1973/74 s-au descoperit ferestrele originale si o usa în stil gotic în peretele dinspre miazăzi având înăltimea de 1,90 m lătimea de 0,90 m. Se crede că usa ar reprezenta intrarea principală în biserică.
         După aceasta data atât biserica cât si turnul au fost acoperite cu tabla în forma de sindrila, iar lucrarile de decapare a picturilor de sub stratul de tencuială au fost suspendate. Se asteaptă cu mare interes continuarea lucrărilor si descifrarea unor inscriptii ce ar putea furniza noi si interesante date în legătură cu data exactă a construirii bisericii si, poate, a cunoasterii ctitorilor ei.
         Cert este, în prezent, că această biserică este cel mai vechi monument arhitectonic din aceste locuri si o dovadă a unui înalt nivel de viată artistică si culturală în evul mediu, precum si o permanentă prezentă românească.


Interiorul bisericii actuale

Judecata de apoi

Interiorul bisericii ortodoxe
         BISERICA ACTUALA

         În urma dispozitiei împărătesei Maria Tereza de a se preda biserica veche catre uniti, ortodocsilor nu le-a mai ramas altceva de făcut, în acele vremuri deosebit de grele decât să-si construiască o altă biserică. Astfel între anii 1755-1757, hălmăgenii si lestiorenii, împreună cu negustorii ANDREI IACUBOVICI, sotia acestuia MARIA, si cu cnezul STEFAN (ISTOC) PIRVA, au zidit actuala biserică.
         Dar după cum fiecare dintre bisericii îsi are legenda ei tot asa aceasta are următoarea legendă:

         "Se zice că în dimineata zilei de Pasti a anului 1755 ortodocsii voind să serbeze învierea si neavând unde s-au îndreptat către cimitir, care se deschisese pe locul actualei biserici. În acea dimineată cneazul Stefan Pârva a zărit o flacără albastră deasupra unui loc. Credinta populară din acel timp era că în dimineata învierii ard comorile ascunse în pământ, cu flacără albastră si cine se învredniceste a vedea acea flacără si ajunge la locul unde arde înainte de stingerea ei, găseste comoara ascunsă. Acea credintă a făcut ca Stefan Pîrva să alerge la locul unde ardea flacăra albastră si să găsească comoara. Cu acesti bani si cu ai celor doi comercianti s-a început construirea bisericii actuale." (Vezi NOTA 11)

         Mărturii scrise ale faptului că acestia sunt ctitorii bisericii se găsesc chiar în interiorul ei, anume pe peretele stâng al naosului, după dezvelirea picturii originale în anul 1967 s-a aflat zugrăvită o cruce cu următoarea inscriptie cu litere chirilice: "Aici odihnesce robul lui Dumnezeu Istoc Pîrva si au răposat la anul 1756". Inscriptia precum si crucea se poate vedea si azi. Tot pe acel perete mai erau încă două cruci zugrăvite dar inscriptiile lor s-au distrus în timpul îndepărtării stratului de mortar ce le acoperea. În altar, pe pretele stâng al proscomidiei mai era fixată o placă albă cu următorul text scris cu litere cirilice si latine: "POMENIREA CTITORILOR ANDREI IACUBOVICI SI SOTIA MARIA SI ISTOC PÎRVA 1757". Si această placă a fost distrusă din nebăgare de seamă. Aceste inscriptii dovedesc, fără nici o umbră de îndoială, că în momentul când au fost făcute si au fost înmormântati acei defuncti, biserica era zidită.
         Dar mai există si alte dovezi care confirmă numele ctitorilor: sub scaunele din apartea stânga a intrarii în Naos este mormântul lui Andrei Iacobovici, decedat în anul 1766, apoi cel al sotiei sale Maria Iacubovici, sub dulapul epitropilor, însă inscriptiile făcute pe scaunele din acea parte a naosului au dispărut în anul 1940, când întregul mobilier vechi din biserică a fost înlocuit (Vezi NOTA 12). În exteriorul altarului se mai vede zugrăvită o cruce pe perete în amintirea "robului lui Dumnezeu PETRU" iar pe peretele exterior dinspre miazăzi mai sunt zugrăvite încă cinci cruci cuprinzând si inscriptii cu litere cirilice greu de descifrat.
         Toti acei decedati îsi odihnesc oasele în biserica sau sub peretii ei, pentru vesnicie, ca în unele mari biserici si mănăstiri din tara noastră.
         Biserica are formă de navă si este construită stit baroc simplificat, ziditorii ei neavând posibilitati materiale, în acele vremuri, pentru o constructie mai impunătoare.
         Fiindcă vechea biserică avea hramul "Adormirea Maicii Domnului" mintile luminate din acel timp au hotarât ca hramul noii biserici să fie "Nasterea Născătoarei de Dumnezeu", adică o mare sperantă pentru acele vremuri si pentru cele ce vor veni.
         Zugrăvirea bisericii a fost încredintată lui GHEORGHE si RADU, după cum atestă inscriptia cu litere cirilice de pe proscomidia unde se poate citi textul: "Pomeni gospodi zugravi Gheorgh si Radu".
         Este de retinut ca Gheorghe era de obârsie ardeleană iar Radu era din tara Românească. Înfrătirea acestor mesteri zugravi are o semnificatie istorică demonstrând legăturile trainice ale românilor la mijlocul veacului al XVIII-lea, desi erau despărtiti prin granite artificiale în diferite provincii stăpânite de puteri străine. Din acest punct de vedere biserica din Hălmagiu rămâne si trebuie păstrată ca un valoros si importatnt monument istoric.
         Initial biserica a fost acoperită cu sindrilă, iar turnul cu tablă, după cum a consemnat protopopul Cornel Lazăr, iar din anul 1896 acoperisul de sindrilă a fost înlocuit cu tablă peste întreaga biserică. (Vezi NOTA 13). Încă nu stim din a cui initiativă, dar în anul 1867 biserica a fost supusă unei mari renovări cu care ocazie peretii au fost înăltati cu 80 cm, usile si ferestrele au fost mărite iar prin distrugerea boltii s-a pierdut si pictura, ce probabil a fost pe ea. Cu acea ocazie s-a construit "corul", sustinut la mijloc de un stâlp de fier în patru muchii, făurit de mesterii fierari din localitate. Peste pictura făcută de maestrii Gheorhe si Radu s-a asternut un strat de mortar, cu exceptia celei de pe tâmplă, executată în stil bizantin, peste care s-a suprapus o pictură în ulei, executată în stil clasic decadent.


Proscomidia

Usa bisericii

Pictura

         Pictura initială

         În urma dezvelirii frescelor, ca urmare a actiunii întreprinsă de către protopopul paroh Petru Bejan ( în anul 1967) s-a constatat că aranjamentul iconografic este făcut după rânduiala bisericii ortodoxe.
         Galeria de jos este formată din figurile sfintilor, cuviosilor, ierarhilor si mucenicilor. Soclul bisericii, de jur împrejur, are un chenar până la înăltimea de 80 cm, reprezentând linii frânte, în culorile rosu, alb si negru. Pe peretele de apus, în pronaos, sunt zugrăvite două tablori, unul reprezentând iadul si celălalt raiul.
         Iadul este reprezentat pe întreaga portiune a peretelui, de la intrare si până în coltul peretelui, pe un fond rosu închis, mohorât, având ca figură centrală "cumpăna dreptătii" tinută de către un arhanghel iar de cealaltă parte un diavol încearcă să schimbe balanta, însă este oprit de un alt arhanghel, car-l înteapă cu un trident. În continuare este o gură enormă de balaur, deschisă, spre care se îndreapă cei judecati, mânati de un diavol cu biciul în mână. Printre cei supusi judecătii se află: femeia fără copii, femeia desfrânată, bărbatii cu diferite păcate, cum ar fi: cei care nu merg la biserică, cei care ascultă de farmece si fac vrajbă între oameni, morarul nedrept, omul care bea duhan (tutun), cel care încalcă legea, care înjură sau vorbeste de rău pe altul, etc.
         Pe cealaltă jumătate de perete este zugrăvit raiul, edenul sau paradisul, dar luminos, începând cu un grup de apostoli, în frunte cu sf. Petru care tine în mână o cheie cu care deschide poarta, apoi tâlharul cel răstignit de-a dreapta lui Cristos, îndreptându-se cu o cruce în spate spre grădina raiului si trecând prin "Sânul lui Avram".
         Deasupra acestor tablouri se află, în galeria a doua, un tablou mare cuprinzând întregul perete si reprezentând "judecata de apoi", o temă des uzitată în evul mediu si cu care se închee pictura de traditie medievală. (Vezi NOTA 13).
         Pe peretii laterali sunt redate, în frescă, scene din patimile lui Isus Cristos, iar pe peretele dinspre miazănoapte sunt zugrăvite, cu o mare măestrie, chipurile împăratilor Constantin si Elena, în mărime naturală. Frescele sunt executate în stil brâncovenesc de către cei doi zugravi. Zugravul RADUL DASCALUL a pictat la Curtea de Arges viata sf. Filofteia, dar cea mai reusită realizare a lui este "judecata de apoi" din biserica de la Hălmagiu. (Vezi NOTA 14).
         Toate figurile sunt executate cu o măestrie artistică desăvârsită creând impresia unei realizări recente, prin cromatica sobră bazată, ca în atâtea monumente transivane, pe efectele rosurilor de pământ.
         În altar se află două galerii de tablouri, dintre care cele mai reusite sunt cele ce reprezintă pe Cristos în Grădina Ghetimani, apoi spălarea picioarelor si cina cea de taină. Aici culorile sunt mai mistice si redau o mai mare interiorizare. În concluzie, se poate spune că această pictură cu o vechime de peste două sute de ani, se caracterizează prin precizia desenului armonizarea culorilor si redarea plastică a personajelor, iar faptul că după dezvelirea lor de sub mortar se prezintă ca niste realizări recente ne demonsrează înaltul nivel tehnic si calitatea deosebită a materialelor întrebuintate de către zugravi.
         În ceea ce priveste valoarea artistică si istorică a frescelor suntem în măsură a cita aprecierea făcută de către Consiliul Artelor Plastice din Bucuresti, care prin adresa nr. 35296/703/1968, trimisă Departamentului Cultelor, afirma:
         "Din cercetările efectuate la fata locului de delegatii nostri rezultă că pictura în frescă, scoasă la iveală se păstrează în stare bună si reperezintă o operă de certă valoare artistică, fapt ce justifică pe deplin continuarea actiunii de punerea ei în valoare". (Vezi NOTA 15)
         Pictura de pe tâmplă a fost făcută odată cu cea de pe peretii laterali, dar în loc să fie acoperită cu mortar, în secolul trecut s-a suprapus peste ea picrura de ulei, ce se vede si azi. Lucrarea s-a făcut în anul 1867 cu cheltuiala onoratului ctitor IOAN SABAU", după cum se poate citi pe peretele de lângă usa stângă a intrării în altar. Ea este executată în medalioane dreptunghiulare ce par a fi lipite pe peretele tâmplei iar spatiul dintre ele este vopsit cu o culoare simplă, în ulei, imitând marmora.
         Picturile sunt dispuse în patru galerii, reprezentând cei zece proroci, nasterea, botezul, taierea, cina cea de taina, învierea, înaltarea la cer, coborârea duhului sfânt, Nasterea Născătoarei de Durnnezeu (care este si hramul Bisericii), cina Arhanghelilor, etc. Se mai pot vedea si câteva picturi pe pânză, mult mai reusite, executate în stil scolastic decaden de către pictorul timisorean Ioan Demetrovici în anul 1867. Au rămas si câteva picturi neacoperite, de o valoare artistică deosebită, reprezentând stilul renasterii, cu influentă bizantină. În fine, pentru a cunoaste valoarea tuturor picturilor din biserica cu hramul "Nasterea Născătoarei de Dumnezeu" din Hălmagiu, care biserică figurează pe lista monumentelor istorice sub nr. 178, redăm aprecierea pictorului restaurator Nicolae Stoica din Bucuresti, pusă pe devizul întocmit pentru dezvelirea si restaurarea picturilor vechi:

         "Dată fiind calitatea artistică a frescelor din interiorul bisericii si a picturilor de pe tâmplă, biserica Nasterea Născătoarei de Dumnezeu din Hălmagiu capătă o importantă deosebită iar mâna pricepută a restauratorului va scoate la lumină picturile vechi, care stau deocamdata ascunse sub stratul de mortal si văruială".(Vezi NOTA 16)

         Pictura de pe bolta

         În devizul întocmit de către pictorul restaurator Avachiaan Arution din Bucuresti si semnat de către pictorul restaurator Stoica Nicolae, s-a prevăzut că după scoaterea frescelor de sub stratul de mortar, pe boltă să se execute o pictură în "tehnica tempera". Ca urmare a acestei dispozitiuni, în toamna anului 1970 s-a executat o pictură si pe bolta bisericii. Lucrarea este făcută în stil bizantin, cu umbre si linii de decor reduse, pentru a nu umbri frescele de pe peretii laterali. Autorul picturii este Trăsculescu Gheorghe, în baza autorizatiei primită din partea Comisiei de pictură bisericească, cu avizul nr.1470/17 februarie 1970 a Directiei monumentelor istorice. Este de observat faptul că pictura de pe boltă reproduce, în mod inutil, multe scene care se află si pe peretii laterali, iar materialele cu care s-a lucrat sânt de slabă calitate astfel ca până în prezent au apărut cojiri si chiar căderi din pictură. Este necesar să se refacă picturile de pe boltă, cu care ocazie trebuiesc restaurate si picturile de pe peretii laterali.
         Costul picturii de pe boltă s-a ridicat la suma de 33.300 1ei si a fost suportat de către Departamentul Cultelor, Patriarhia română, Episcopia din Arad si de localnici.

         Alte date despre biserică

         În prezent, biserica are două clopote. Despre clopotul cel mare se stie că a fost cumpărat în anul 1830 pe banii adunati din colecta localnicilor, apoi crăpând, a fost turnat din nou în anul 1867 la Timisoara. (Vezi NOTA 17)
         În anul 1873 s-a cumpărat clopotul al doilea si a fost instalat în turnul bisericii un orologiu, cu câte un cadran pentru fiecare fată a turnului si al cincilea în biserică, deasupra corului, după cum se poate constata si în prezent. Clopotul cel mare a trebuit să fie cedat, în anul 1917, pentru nevoile armatei austro-ungare, fiind dus din Hălmagiu si transformat în obuze de tun. Localnicii vârstnici sustin că înainte de a fi coborât din turn acel clopot a fost tras (a bătut) continuu o zi si o noapte. Astfel biserica a rămas numai cu clopotul cel mic până în anul 1924 când s-a cumpărat actualul clopot mare.


Biserica actuala

         Protopopii bisericii ortodoxe din Hălmagiu

         Începând cu secolul al XVIII-lea protopopii bisericii ortodoxe din Hălmagiu au îndeplinit si un mare rol national, fiind singurii îndrumători ai populatiei obidite de stăpânirea străină, după disparitia cnezilor si instaurarea puterii austriece în aceste locuri si apoi au patronat scolile din protopopiatul condus de ei, îndeplinind si functia de inspectori scolari.
         Din galeria protopopilor, care s-au putut cunoaste, începând cu anul 1750, enumerăm pe:

 • 01. SIMION POPOVICI (1750). El a trecut la unirea cu biserica romano catolică, în urma ademenirilor si apoi a presiunilor ce s-au exercitat asupra lui.

 • 02. ADAM POPOVICI (1763-1781, 1792). Este pomenit într-o inscriptie pe Testamentul Nou de la Bălgrad, ca fiind proprietarul acelei cărti si protopop al Hălmagiului.

 • 03. ARSENTE ADAMOVICIU (1801-1804). Este atestat în "Adunarea Cazaniilor", care carte a fost cumpărată si adusă din Arad pe banii bisericii, de către "răposatul protopop Arsenie".

 • 04. NICOLAE POPOVICIU (1804-1809), namestnic, adică administrator.

 • 05. NICOLAE ADOMOVICI (1813-1836).

 • 06.ARSENIE ADOMOVICI (1836-1849). În anul 1833 este pomenit în matricula botezatilor ca "namestnic". Din 9 Decembrie 1849 si până în 28 iulie 1855 a fost protopop al Beiusului. Este îmormântat în fata altarului bisericii ortodoxe din Hălmagiu, crucea lui putându-se vedea si azi.

 • 07. PETRU MOLDOVAN (1850-1866). A fost si întemeietorul scolilor moderne din tractul Halmagiului si delegat ca prezentarea memorandului zaradenilor la Viena, în anul 1861.

 • 08. IOAN MUNTEANU, senior/prototop al Butenilor, a administrat si protopopiatul Hălmagiului între anii 1866-1868.

 • 09. IOAN GROZA, senior (1868-1901). În anul 1901, se intitula "referend consitorial de Oradea". Este înmormântat în cimitirul ortodocs din Hălmagiu, având monoment funerar din marmură.

 • 10. Dr. IOAN GROZA junior, fiul lui Ioan Groza (1901-1904). Semnează mai întâi ca protopop în matricola răposatilor la data de 18 Octombrie 1901. A decedat în vârstă de 46 ani si este înmormântat alături de tatăl său.

 • 11. IOAN GEORGIA, protopop al Butenilor, administrează si Hălmagiu între anii 1904-1905.

 • 12. CORNEL LAZĂR (1905-1931). A fost si un mare patriot. A participat si la marea adunare natională, de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, ca delegat din partea episcopiei Aradului.

 • 13. STEFAN BOGDAN (1932-1962). A îndeplinit functia de protopop al Hălmagiului până în anul 1950, când acest protopopiat a fost desfiintat, si a functionat ca paroh, până în 27 februarie 1962 când a fost transferat la Arad, unde a decedat, în acel an.


 • Stefan Bogdan 1962

  Petru Bejan

  Iosiv Boita 1974

  Viorel V. Nan

           Preoti parohi

 •          01. PETRU BEJAN, (27 februarie 1962 - octombrie 1974). Avea gradul de propopop.

 •          02. IOSIV BOITA (noembrie 1974 - octombrie 1980).

 •          03. VIOREL NAN (octombrie 1980 si în prezent).

 •          Alături de protopopi, biserica ortodoxă din Hălmagiu a avut si diaconi ceremoniali, dintre care cel mai vechi cunoscut documentar, a fost Ioane Varga, pomenit în anul 1851, ca fiind si învătător. A urmat Arsenie Târcus, preot în satul Leasa si deacon ceremonial în Hălmagiu, până în anul 1902, când a fost înlocuit de Eneia Joldea, până la decesul din 8 Ianuarie 1938. Cu el s-a încheiat seria diaconilor.

           Muzeul bisericesc

           Pentru a se coserva în bune conditiuni unele obiecte de cult, vechi, si a le prezenta celor ce doresc să le cunoască, împreună cu trecutul si istoria bisericilor din Hălmagiu, s-a amenajat un muzeu format din obiecte de cult, tipărituri vechi, icoane pe sticlă si pânză, manuscrise si manuale teologice.
           Muzeul, înfiintat în anul 1968, prin grija protopopului paroh al Hălmagiului, Petru Bejan, este instalat în două camere ale vechii case parohiale si cuprinde în ordinea vechimii, următoarele tipărituri:

 • 1. Triodion din anul 7234 de la facerea lumii.

 • 2. Triodion din anul 1731.

 • 3. Antologhion din anul 1737, apostol si Molitvelnic, tipărite în anul 1749 la Râmnic si un Ceaslov, tipărit în anul 1833, la Brasov.

 • 4. Ohtoic, din anul 1750.

 • 5. Antologhion din anul 1766.

 • 6. Penticostar din anul 1766 si Catavasier din anul 1776.

 • 7. Strsnic din secolul al XVIII-lea si Mineurile I-VIII, tot din secolul al VIII-lea.

 • 8. Evanghelii din anul 1776 si Adunarea Cazanilor, din anul 1793.

 •  

           Din secolul al XIX-lea se mai află următoarele tipărituri: Apostoi din anul 1808, Propovedanii la îmormântarea oamenilor morti, din anul 1837, Ceaslovul din anul 1853, Tâlcuirea evangheliilor, din anul 1833, Cuvăntări bisericesti anul 1847, Mineiele, IV, V, VI, VII, din anul 1854, si Kiria Kodromion din anul 1855, Ohtoic din secolul al XIX-lea, Revista Bisericii Ortodoxe Române din anul 1891, Triodion, din anul 1897, etc.
           Pe unele dintre aceste cărti s-au făcut diverse însemnări, cu litere chirilice, până în anul 1860, apoi cu literele latine, cu privire la evenimentele mai de seamă si la mersul timpului.
           Icoanele cele mai vechi, din acest muzeu, sunt cele pictate pe lemn în anul 1809, urmate de cele din anul 1833, numite "prăznicare". Din anul 1858 sunt câteva icoane pictate pe pânză si cele din anul 1867, executate de pictorul timisorean Ioan Demetrovici, pe cheltuiala lui Ioan Sabău.


  NOTA RECENTA: "Conform procesului verbal de predare - primire, în anul 1980, în baza unei legi a patrimoniului, au fost predate în custodie pe termen nelimitat Epicopiei Arad cele mai valoroase bunuri din colecţie, după cum urmează: 55 (cinzeci si cinci) cărţi vechi de cult în limbile slavonă şi română, toate cu litere cirile, datând din perioada 1723-1850 şi una icoană din secolul XVIII."

           De asemenea,se mai află si o frumoasă colectie de icoane pictate pe sticlă, începând din anul 1839. Tot în acest muzeu se mai află o lancie întrebuintată în revolutia anilor 1848/49, apoi articole vechi de îmbrăcăminte locală, vase de ceramică si vase de lemn, întrebuintate de localnici la boteze, nunti si înmormântări.


  Icoane vechi

  Obiecte de muzeu

  Muzeul bisericii in renovare
           Din lipsa unui spatiu mai mare, care să permită expunerea obiectelor în ordinea importantei si după vechimea lor, trebuie să salutăm initiativa înfiintării acestui muzeu, din inspiratia vrednicului protopop paroh Petru Bejan, muzeu care ar putea fi completat cu unul istorico-tnografic de proportii mai mari.

  ACTUALIZARE octombrie 2011

  MUZEUL PAROHIAL HALMAGIU - ISTORIC
   
           In anul 1968 preotul Petru Bejan a înfinţat o colecţie - muzeu- in două camere a parohiale din curtea bisericii parohiale, în vederea păstrării şi conservării obiectelor de cult vechi ca : icoane, tipărituri, aflate în inventarul parohiei, precum şi ştampile, odăjdii, etc.
           Conform procesului verbal de predare - primire în anul 1980, în baza unei legi a patrimoniului, au fost predate în custodie pe termen nelimitat Epicopiei Arad cele mai valoroase bunuri din colecţie, după cum urmează: 55 (cinzeci si cinci) cărţi vechi de cult în limbile slavonă şi română, toate cu litere cirile, datând din perioada 1723-1850 şi una icoană din secolul XVIII.
           In colecţie se mai află la ora actuală o singură evanghelie în cirile, din anul 1776, cu medalioane din argint şi se păstrează în biserica parohială, precum şi o listă a Prochimenelor săptămânale datând din anul 1797. Restul de 43 ( patruzeci şi trei) cărţi de cult în limba română cu litere cirile şi latine aflate în colecţia - muzeu- datează din perioada anilor 1850-1937.
           Icoanele vechi ce sunt susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naţional aflate în colecţia noastră sunt:
           - 4 (patru) bucăţi icoane pe lemn din anul 1809,
           - 7 (şapte) bucăţi icoane pe pânză, în ulei pictate de pictorul Ioan Demetrovici din Timişoara la anul 1867, pe cheltuiala ctitorului Ioan Sabău, conform însemnării pe una din ele.
           De acelaşi autor şi din acelaşi an se păstrează şi cele două uşi diaconeşti transferate în anul 2011 din biserica parohială în acest lăcaş.
           Tot aici se mai află 10 (zece) icoane prăznicare cu două feţe, pe lemn, din anul 1833.
           - 7 (şapte) icoane pe sticlă din secolul XIX, ş.a.
           Prin grija preotului Viorel Nan în anul 2008, casa muzeu a fost restaurată din temelii şi secţia religioasă existentă a fost reamenajată, iar în anul 2010-2011 a înfinţat o secţie etnografică în alte două camere. Au fost achiziţionate obiecte de uz casnic, industrie locală, port popular, tehnică, etc., din localităţiile: Hălmagiu, Băneşti, Groşi, Luncşoara, Tălagiu, Tărmure, ş.a. Remarcându-se cu cele mai substanţiale donaţii familiile: Tat Floare, Iorga Marin, şandru Sabin, More ştefan, Mihiţ Dorica, Sirban Saveta, Trif Sida Nicolae, Pantea Ioan, Fruja Pavel, Luca Dorina şi Nicoară Florica.
           Intre piesele cele mai de valoare aflate în colecţia muzeu enumerăm câteva: război de ţesut cu toate uneltele necesare, pat ţărănesc, port ţărănesc de vară- iarnă, laviţă, frigider cu gheaţă, maşină pentru sifon, calapoade pentru pălării, oale de pământ, două rondele din gorunul lui Horea din ţebea, o lance din revoluţia lui Iancu, bănci de şcoală vechi, etc.
           A fost posibilă organizarea aceste secţii şi cu sprijinul preotesei Emilia Nan care este şi supraveghetorul complexului muzeal Hălmagiu.
           Generaţiile viitoare se vor minuna văzând astfel de lucruri ce au fost utile zonei în trecutul nu prea îndepărtat şi pe care tehnica actuală le-a înlocuit definitiv.

  Hălmagiu 01.10.2011

  Preot Paroh Viorel Nan
  Oameni la biserica

  Consiliu parohial 1967

  Sobor de preoti

  ISTORIA CIMITIRELOR DIN HĂLMAGIU

  click aici pentru a afla date despre cimitirele din Halmagiu, date insotite de cateva imagini

     NOTE

           01. Marky Sandor, Arad varnege Arad szabad kiralyi varos tortenete Arad; 1895, vol. 1, pag. 443
           02. Virgil Vătăseanu. Istoria artei feudale în tările române, vol. I, arta în perioada dezvoltării feudalismului în tările române. Ed. Academiei R.P.R. Bucuresti, 1959, pag. 565.
           03 si 4. Nemzeti Tarasalkodo (1840) Zarandmegyo. Kolosvari, 6 februarie 1837 nr. 6, pag. 6, de Kerekes Mihaly.
           05. Alexandru Avram. Arhitectura romantică din Crisana. Muzeul Oradea 1969, pag. 55-56.
           06. Vasile Drăgut. Dictionar enciclopedic de artă medievală românească în revista Muzeelor si monumentelor. Monumente istorice si de artă nr. 2/1976, pag. 80.
           07. V. Eskenasy. Revista Ziridava. Arad nr. V/1975, Halmagiu, un sat medieval din Tara Crisului Alb (secolele XIV-XB) Consideratii.
           08. Silviu Dragomir. Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în veacul al XVIII-lea, vol 1, pag 129, anexa nr. 80.
           09. Stefan Lupsa si Gheorghe Liviu. Istoria eparhiei Aradului, vol lI. Fasec 1, pag 42.Manuscris nr 119 în biblioteca Episcopiei ort. rom. din Arad.
           10. Semantismul istoric al diecezei Lugojului, anul 1903, pag. 404, 410.
           11. Informatia a fost primită de la Muntoiu (Tămas) Ionică, crâsnicul bisericii din Hălmagiu, în vârsta de 47 de ani.
           12. Traian Mager, Tinutul Hălmagiului, vol. I, pag. 92.
           13. Cronica bisericii din Hălmagiu, întocmită în anul 1907 de protopopul Cornel Lazăr, aflată în muzeul bisericesc din Hălmagiu, pag. 6 si 7.
           14. Pictura românească. Pictura românească în imagini. Vasile Drăgut, Vasile Florea, Dan Grogorescu si Maria Mihalache. Bucuresti, Editura Meridiane, 1976, pag. 124,125.
           15. idem pag. 25.
           16.Informatia ne-a fost furnizată de protopopul paroh al Hălmagiului, Petru Bejan, care ne-a arătat si înscrisul original.
           17. idem.