Populatia
DATE
DEMOGRAFICE
structura
sociala
acte
stare civila
viata
de familie
genealogii

DATE DEMOGRAFICE

         Numarul populatiei

         Pentru a avea o orientare justă asupra numărului si fluctuatiei populatiei în această localitate prezentăm următoarele consemnări:
         1) Cele mai vechi date asupra numărului populatiei din Hălmagiu le avem numai din anul 1720-1721. Astfel la recensământul din acei ani s-a constatat că numărul locuitorilor de aici era de 312 suflete. (vezi NOTA 13)
         2) Al doilea document privitor la numărul populatiei îl constituie "Tabela Norodului" aceleia de lege grecească neunită din protopresbiteratul tractului Halmagiului pe anul 1834, datată în Hălmagiu la decembrie 1834 si semnată de protopopul Nicolae Adamovici.
         Din acest document rezultă că în acel timp erau aici: 164 de case, 187 perechi cununate si un total de 951 suflete, din care 892 erau români si 59 tigani. Pe sexe erau: 417 bărbati si 543 femei. Tot din acel document rezultă că în anul 1834 au fost 37 botezuri (nasteri), 9 cununii (căsătorii) si 39 decese.


Familie

         Cum în Transilvania matricolele de stare civilă au fost tinute până în anul 1895 de către preoti si cum in acela se înregistrau nasterile, căsătoriile si decesele după confesiuni, la cifrele de mai sus trebuiesc adăugati si locuitorii de alte religii decât cea ortodoxă, adică: unitii, catolicii, protestantii, etc. al căror numar trebuie să fi fost de cel putin 50-80 suflete.
         3) Să urmărim acum numărul populatiei din alte documente aflate în arhiva fostului protopop in Hălmagiu.
         La finea anului 1872 în "opidu Hălmagiu" erau: 176 numere de case, 144 perechi cununate (de ortodocsi), numărul total al populatiei ridicându-se la 789 din care 385 erau bărbati si 404 femei. Iată mai un tabel statistic, periodic, al populatiei ortodoxe, aflat în arhiva fostului protopopiat:
         In cifrele de mai sus sunt cuprinsi si locuitorii satului Lestioara.


         Alte date demografice, mai exacte si a întregii populatii, le avem din 1890, 1910, 1930, 1936, 1968 si 1982. Astfel din statisticile oficiale rezultă că:
         ­1. În anul 1898 erau în Hălmagiu: 235 gospodării si o populatie totală (a tuturor confesiunilor) de 1040 locuitori, din care 826 erau români, 159 maghiari, 16 germani, 4 slovaci si 36 alte nationalităti. (vezi NOTA 14)
         După confesiuni erau: 91 romano-catolici, 884 ortodocsi, 16 uniti, 19 reformati, restul alte religii.
         2. În anul 1910 erau: 283 gospodării si 1321 locuitori, din care 681 bărbati si 640 femei, iar pe grupe de vârstă erau:

- de la 0 la 6 ani

154

- de la 6 la 11 ani

139

- de la 12 la 14 ani

92

- de la 15 la 19 ani

123

- de la 20 la 39 ani

399

- de la 40 la 59 ani

282

- peste 60 ani

132

(vezi NOTA 15)

         În anul 1930 erau: 308 gospodării si 1233 locuitori, dintre care 590 bărbati si 643 femei. După starea civilă erau:­

- necãsãtoriti

308 bãrbati si 278 femei

- cãsãtoriti

250 bãrbati si 252 femei

- divortati

1 bãrbat si 2 femei

- vãduvi

26 bãrbati si 98 femei

- nedeclarati

5 bãrbati si 4 femei

(vezi NOTA 16)

         După neam si limbă maternă erau:

- români

1021

- unguri

72

- germani

21

- bulgari

1

- poloni

1

- evrei

38

- tigani

68

- cehi si slovaci

11

(vezi NOTA 17)

         4) La data de 7 septembrie 1936 primăria comunei Hălmagiu raporta prefecturii judetului Arad că în localitate sunt: 283 de case si 1243 locuitori. (vezi NOTA 18)­
         5) După studiile făcute de noi în anul 1968 erau 329 gospodării si 1018 locuitori.
         6) În luna decembrie 1982 erau în Hălmagiu 387 de gospodării si un număr de 1224 locuitori, dintre care 587 erau bărbati si 635 femei, iar după vârste erau 85 locuitori între 0-6 ani, 137 între 6-14 ani, 55 între 14-18 ani, 692 între 18-60 ani si 255 peste 60 ani. (vezi NOTA 19)
         Credem că nu este lipsit de interes faptul de a prezenta, comparativ, câteva date în legătură cu structura populatiei între anii 1900 si 1910:

STRUCTURA

Anul 1900

Anul 1910

- Populatia activa

547

644

- Populatia pasiva

688

687

Total

1235

1321

 

In agricultura si gradinarit

   

- activi

208

189

- pasivi

292

201

 

In alte ramuri si mestesuguri

   

- activi

183

261

- pasivi

241

184

 

In alte ramuri agricole

   

- activi

1

13

- pasivi

4

23

 

In comert si credit

   

- activi

25

37

- pasivi

24

47

 

In comunicatii

   

- activi

6

12

- pasivi

17

12

 

In servicii publice, si liber profesionisti

   

- activi

45

57

- pasivi

84

81

 

In fortele de aparare

   

- activi

6

4

- pasivi

-

3

 

Zilieri

   

- activi

7

14

- pasivi

7

5

 

Servitori de casa

   

- activi

55

41

- pasivi

2

-

 

Alte ramuri

   

- activi

11

16

- pasivi

17

25

(vezi NOTA 21)

         Din datele mai sus prezentate rezultă că în anul 1900 din 1235 locuitori 505 traiau din agricultura si 424 din industrie si mestesuguri, iar în anul 1910 din 1326 locuitori 420 trăiau din agricultură si 545 din industrie si mestesuguri, ponderea având-o în continuare traiul din industrie si mestesuguri, apoi ocupatiile intelectuale.
         După cum se va vedea în continuare, peste o jumătate de secol, adică în anul 1968, structura populatiei va fi cu totul alta. Dar mai inainte vom prezenta o statistica a numarului de meseriasi, comparativ, in anii 1900 si 1910: ­

MESERIASI

1900

1910

- fauri (fierari)

15

8

- lucratori in fier si metal

1

1

- lucratori in industrie si masini

2

4

- lucratori la gater

1

-

- tamplari

8

7

- lucratori in lemn si os (piepteni)

3

3

- lucratori in piele (tabacari si cojocari)

14

29

- pantofari si cizmari

25

37

- diverse si imbracaminte

27

52

- morari

7

12

- macelari si carnatari

3

7

- lucratori in industria alimentara

2

1

- zidari

3

3

- dulgheri

3

3

- lucratori in restaurante si cafenele

13

23

- alte profesiuni incidentale

67

51

(vezi NOTA 21)

   NOTE

         13. Kozlemeny, of. folyman, XII Magyarorszage a Pragmatio Sanction Koraban, 1720, Magyar Statistika, Budapest 1896.
         14. Statistica recensământului din anul 1890, Budapesta 1892.
         15. Statistica recensământului din anul 1890. Budapesta 1892.
         16. Statistica recensământului din anul 1910. Budapesta 1912, vol. 42, pag. 338, 339. <)
         17. Recensământul general al României din 20 decembrie 1930, vol. I.
         18. Arhiva primăriei Hălmagiu, anul 1936.
         19. Arhiva primăriei Hălmagiu, anul 1982.
         20. Recensământul populatiei din anul 1900, Budapesta, 1904, vol. 2, pag. 670- 673.
         21. Recensământul populatiei din anul 1910, Budapesta, 1912, vol. 48, pag. 674- 677