POPULATIA
date
demografice
structura
sociala
acte
stare civila
viata
de familie
genealogii

POPULATIA

         Date despre cele mai vechi familii

         Dupa datele de istorie cea mai veche familie, atestată istoriceste, în Hălmagiu a fost a voievodul Bibarch (in anul 1359) (vezi NOTA 1), apoi a voievodului Moga, în anul 1451, a fiilor săi Sandrin si Mihai (vezi NOTA 2); a lui Ioan Coasă, atestat între anii 1481-1610 (vezi NOTA 3), iar în secolul al XVIII- lea a lui Faur Mihai, iobag eliberat din iobăgie de către văduva Barcsay Akos. (vezi NOTA 4)
         La începutul secolului al XVIII-lea este mentionată familia fratilor Sida Daniel si Sida George (vezi NOTA 5) pentru ca în continuare să avem date si despre alte familii de cnezi sau nobili.
         Strădania noastră de a cunoaste si unele nume de familii de iobagi sau nenobili a rămas, deocamdată, nerealizată. Astfel desi la recensământul populatiei din anul 1720 era consemnată în localitate o singură familie de nobili si 30 de familii de iobagi (vezi NOTA 6) nu am avut posibilitatea de a cunoaste măcar câtev nume de familii iobăgesti.
         Dintr-un document datat în anul 1754, când în Hălmagiu se dădeau lupte pentru apărarea si pastrarea credintei străbune împotriva prozelitismului catolic, aflăm că Faur Ioan, giurat, si Hans Giurgiu a facut plângere la împărăteasa Maria Tereza pentru motivul că au fost înscrisi cu sila la uniti (vezi NOTA 7), după ce la 10 decembrie 1751 protopopul Simion Popovici din Hălmagiu si 35 români (ortodoxi), de pe domeniul statului, constrânsi de administratorul Tatay Samuel, au aderat la unire. (vezi NOTA 8)


Familie

         In anul urmator, 1755, hălmăgeni ortodoxi, în frunte cu judele George Fărcas, nobilii Sida Daniel si Sida George, împreună cu "giuratii" Tărcus Mihai, Avram Lazăr, Irimie Petru si Stiop Lazăr figurează într- un document adresat episcopului Sinesie Jivanovici din Arad cerând să-i sprijine pentru restituirea cheltuielilor făcute cu pictarea bisericii luată de unitii. (vezi NOTA 9)
         O interesantă si pretioasă informatie referitoare la numărul si numele de familii din localitate datează din anul 1758 si este consemnată în "Conscriptia Fiscală din anul 1758". Ea a fost aflată de cercetătoarea Elena Rodica Colta în biblioteca Muzeului e Istorie Arad, la nr. de inventar 1425 si publicată partial în revista de istorie Ziridava nr. XVIII/1993 la paginile 107- 116 - 120 si 121.
         În acel an locuiau în Hălmagiu 105 familii de "hospites" (oaspeti- noi veniti) si 25 familii de "inquilini" (iobagi, aveau numai casă). Ei au fost recenzati în ordinea numerelor de case. (vezi NOTA 10)
         Reproducem câteva nume de familii din acel timp:
         Cainab Lazăr, Olar Petru, Cârste Ianos (probabil Criste), Turuc Petru, Irimie Petru, Sirban Urs, Balta Simedru, Farcas Toader, Sarb, Ciungan Ciurca, Ungur Toader, Brislas Pavel, Nicula Iuon, Hanes Floare, Tărcus Mihai, Popa Ianos, Negru Medre, Cizmas Lazăr, Rus Ciurca, Horvat Ianko, Faur Istoc, Kis Petru, Morar Ionut, Avram Lazăr, Maghiar Iovan, Tanas Urs, Borza Petru, Ciungan Pasc, Neamt Ianos, Paic Iuon, Olar Ilie, Criste Adam, Bălan Ianos, Nicoară Adam, Huh Crăciun, Rob Ciurca, Rocsa Ianc, Cătană Iuon, Vuzdugan Petru, Mura David, etc. (vezi NOTA 11)
         ­La pozitia de la pagina 121 din revista Ziridava sunt enumerati "inquilinii" rămasi (asezati) pentru un timp în Hălmagiu Mare, anume: Antoni Cheptănaru, Morar Giurgi, Vuzdugan Adam, Bacosel Onica, Szabo Petru, Tanas Giurgi, Avram Giurgi, Baba Medre, Cizmas Urs, Goia Toader senior, Fărcas Ianos, Văcan Adam, Nica Giorgi, Perva Adam (probabil Pârva), Perva Istoc, Palanc Ferent, Lăscut Dănilă, Chis Toader.
         Dintre acestia au fost 11 meseriasi, cum se va arăta în capitolul "Meserii si meseriasi în anul 1758” din prezenta monografie. ­
         O altă familie, atestată documentar la mijlocul secolului al XVIII lea, este aceea a cneazului Istoc (Stefan) Pârva, unul dintre ctitori biserici ortodoxe, mormântul acestuia fiind în partea stângă a Naosului, putându-se citi si azi inscriptia de pe crucea lui, cu litere chirilice.­
         Tot în această biserică se mai pomeneste un ctitor cu numele de Iacubovici, împreună cu sotia sa Maria, probabil o familie bogată de comerciati de origine macedoneană. În fine pe peretele stâng al iconostasului din această biserică se mai poate citi inscripiia cu litere cirilice a numelui Ioan Sabău, decedat in anul 1868, pe a cărui cheltuială s-a zugrăvit cu iconostasul ctitor Ioan Sabău la anul 1867. ­
         Am amintit aceste din urmă trei nume de familiii, azi dispărute, intrucât în documentele ce se vor prezenta în continuare ele nu sunt consemnate, după cum nu vom găsi nici numele multor familii ce au locuit în această localitate în intervalul dintre două recensăminte. ­
         O parte din numele unor familii de vază din Hălmagiu apar în alte documente oficiale sau pe unele pietre funerare din cimitirele greco -catolic si ortodox. Ne referim la Alexandru Sterca Sulutiu, fost pretor si jude regesc în Hălmagiu, decedat în anul 1907, la dr. Vasile Fodor, fost jude cercual la judecătoria din Hălmagiu, prieten intim a lui Avram Iancu si arestat deodată cu acesta la 15 decembrie 1849 în târgul de la Hălmagiu, apoi învătătorul Mihail Vidu si diaconul Eneea Joldea, participanti la marea adunare natională din 1 decembrie 1918 de la Alba lulia, precum si la familia protopopilor Ioan Groza, senior si dr. Ioan Groza junior, si a primpretorului dr. Toader Baniciu, decedat în anul 1926.­
         Dar cele mai vechi documente din care putem stabili în mod cert familiile din această localitate datează de la începutul secolului al XIX-lea si din anul 1867, anume matricolele tinute de protopopi si registrul protopopilor de carte funciară. ­


Familia Colf


Familia Bota Dorel si Liliana


Neamuri

         Astfel din documentul intitulat 'Tabela Norodului" acela de lege grecească neunită, datat la 31 decembrie 1834 si semnat de protopopul Nicolae Adamovici aflăm că la acea dată erau în Hălmagiu următoarele familii ortodoxe: Alban, Bălan (de la care a rămas, probabil numele dealului Bălanu), Balta, Bontos, Borza, Busa, Căinap, Cana (tigani), Costina, Faur, Irimie, Iancu, Mager, Mihailovici, Mizes, Moga, Moldovan, Olariu, Paic, Putici, Roxa, Sida, Sortoc (de la care a rămas numele dealului Ungurestilor), Voica. (vezi NOTA 12)­
         Din aceste familii au dispărut: Alban, Bălan, Bontos, Iancu, Mihailovici, Moga si Voica, adica din 27 familii vechi au dispărut în decurs de 150 ani 7 familii, reprezentand 1/4 parte. ­
         Un alt document, deosebit de important din punct de vedere al cunoasterii numelor de familii in urma cu peste secol, este registrul proprietarilor de carte funciară din anul 1867, când se făceau lucrările pregătitoare de introducerea evidentei funciare. Din acel registru rezultă următoarele familii:­

         Notă explicativă: Cifra urmatoare numelui arată numărul familiilor, iar cea din paranteză numarul total al membrilor familiei cu acelasi nume.

         - Alban (3), Aradi (1), Aron (8), Avram (1), Bălan (11), Brana (1), Birta (1), potopop unit: Bontos (2), Borza (12); Botău (1 ), Busa (8), Buta (5), Bârzovan (1), Bethlen (5), grofi, Cizmas (4), Csorba (1), scrietor la judecătorie, Ciugan (19), Tărcus (6), David (1), Dragos (1), Dusan (3), Faur (13), Fodor (2), Folinus (1), Geiner (1), Gecsi (1), Germingar (1), Grozan (1), Groza (1), German (1), Herbei (5), Huber (1), Hunger (1), Iancu (3), Irhas (2), Irimie (3), Iuonoi (1), hot de cai, Kadar (1), Kain (5), Komoczi (1), Cainap (5), Cana (7), Cătană (4), Chis (3), români crîsnic la biserică, Klain (1), Komkolx (1), Corbei (1), Costina (19), Cotoc (1), Cosma (3), Cristea (5), Luca (1), Lucaciu (5), Lupu (1), Mager (4), Mizes (1), Mihailovici (5), Mihiti (2), Motica (2), Moga (3), Moldovan (8), Neamtu (6), Olar (3), Onet (2), Paic (9), Păcurar (3), Pop (1), Păicut (1), Petrescu (3), Poputa (1), Popovici (3), Popu (1), Putici (3), Reichenberger (1), medic, Robu (1), Roxa (2), Rusu (2), Roth (1), Săbău (3), Sărban (2), Schwartz (1 ), Sida (8), Sima (1), Sîrban (17), Sortoc (14), Schipu (2), Suciu (10) Sirca (1) Tămas (3), Toda (1) persecutor la judecătorie, Tonta (1), Turuc (15), Tulea (1), Tobias (1), Ungur (4), Voica (4), Vijdogan (5), Jula (2), Zlăgnean (2). ­
         Asadar, în anul 1867 erau 104 nume de familii, cuprinzând 380 de familii, întrucât cifra din paranteza arata numărul familiilor. Din acestea au dispărut 49 familii, anume: Alban, Aradi, Avram, Avram, Bălan, Brana, Birta, Bontos, Botău, Butar, Bârzovan, Bethlen, Csorba, Fodor, Folinus, Gelner, Gecsi, Germingar, Grozan, German, Herbei, Huber, Hunger, Iuonoi, Kadar, Klein, Komoczi, Konkledy, Cotoc, Cristea, Luca, Lucaciu, Mihailovici, Moga, Păcurar, Petrescu, Poputa, Popu, Reichneberger, Robu, Roth, Sabău, Schwartz, Sciopu, Toda, Tulea, Tobias, Zlăgnean si Jula. ­

         Si acum să revenim asupra numelor de familii existente între anii 1964-1968, după datele oficiale ale primariei Hălmagiu (registrul agricol)
         Achim 1(1), Antal 1(1), Aron.5(16), Avram 1(1), Andries 1(1),
         Balta 8(19), Balint 1(1), Balsa 1(2), Banciu 3(8), Banici 4(14), Basa 2(10), Baica 1(2), Băies 1(3), Barbu 2(5), Barbatei 1(2), Bădău 4(12), Berea 1(2), Bejan 1(2), Borza 1(2), Birău 1(1), Bodici 1(3), Busa 6(13), Bota 1(1), Buta 2(2), Bora 1(1), Bujac 1(1), Budean 2(6), Breda 1(3), Brădean 2(6), Buzoianu 1(2), Buda 1(3), Bosel 1(3), Brusturan 1(1),
         Căinap 1(2), Cana 9(33), Cătana 2(4), Chira 3(5), Cizmas 4(16), Chirilă 1(1), Ciur 1(3), Chis 3(8), Ciungan 4(12), Cozma 1(3), Coroi 5(4), Costina 4(9), Cornea 1(4), Crisan 2(5), Codrean 2(5), Colf 3(8), Covaci 4(9), Corbei 2(3), Crainic 1 (2),
         Dărău 6(16), David 2(5), Datca 1(1), Dărăstean 2(4), Doru 1(1), Donat 1(1), Dragos 1(5), Duda 2(6), Dudas 1(2), Duma 1 (2), Dusan 5(15), Dubăt 2(6) ­
         Egartner 1 (1)
         Faur 3(7), Filimon 1(2), Filip 1(1), Fofiu 1(2), Forostean 1(2), Fridman 1(1), Furdea 1(1),
         Gancea 1(1), Gavrilă 2(7), Gavra 1(3), Gărdău 2(3), Giurgiu 7(21), Gîrsici 1(2), Ghilea 1(2), Gligor 1(6), Goia 1(1), Gornic 1(3), Golea 2(6), Gligorescu 1(2), Groza 6(27),
         Hantiu 2(4), Henghruth 1(1), Horga 2(5), Herbei 1(2), Hreanca 1(2), Hurmuz 1(2), Holteanu 1(4), Huc 1(4),
         Kaufman 1(1)
         Ienci 1(2), Ioanes 2(3), Ionut 1(3), Iorga 2(4), Indraica 3(9), Indrei 1(2), Iov 1(3), Irimie 1(2), Irhas 2(9),
         Jepianu 1(2), Jivan 1(2), Joldea 2(8), Jude 2(3),
         Labă 1(4), Lambing 1(2), Laza 3(9), Linek 3(9), Lucaci 1(1), Luciu 1(4), Lingurar 1(3), Lup 1(2), Lupei 3(4),
         Mager 2(2), Margea 1(4), Maris 3(8), Măries 1(4), Magna 3(9), Mates 2(6), Marian 5(12), Măgurean 1(2), Mesar 1(4), Mihit 3(5), Miliscu 1(2), Mihuta 1(3), Mizes 1(2), Mihuluin 1(1), Mihet 2(4), Mesaros 2(3), Moldovan 2(3), More 1(4), Mot 1(2), Motica 7(22),
         Nan 1(4), Neacsu 1(6), Neamtu 3(15), Negru 1(5); Nicodin 1(1), Nicula 3(15)
         Oarcea 1(4), Olar 1(2), Onet 1(2), Oprean 1(1),
         Paic 2(7), Păicut 1(2), Pag 1(1), Pascaru 1(4), Pisău 2(5), Păcurar 1(2), Petrea 1(4), Petaca 1(4), Pirva 1(5), Pătroi 1(2), Petrujac 1(4), Pogan 1(3), Popescu 2(6), Pop 1(3), Posta 1(3), Popovici 4(7), Pop 2(3), Putici 1(1), Predescu 1(3),
         Rad 1(4), Rada 1(3), Revilak 1(1), Roxa 1(4), Robitsek 1(2), Roman 2(6), Rus 5(13),
         Sărac 1(1), Sbîrcea 3(10), Slăv 1(3), Sida 7(20), Sima 5(14), Sîrban 6(15), Sirca 2(7), Stoica 1(1), Suciu 1(2), Stan 1(3), Străut 1(4), Suba 1(4), Sandru 3(15), Serban 3(11), Sortoc 4(9), Soica 2(2), Stefani 1(2), Stefea 3(10)
         Talpos 1(1), Tămas 2(2), Toma 1(2), Tat 1(4), Tomuta 1(4), Tonta 1(4}, Tereni 1(4), Tudor 2(2), Tisca 4(12), Tet 1(2), Tîrcus 4(14), Terei 1(6), Turuc 1 (3),
         Ungur 4(12), Ungureanu 1(1), Usvat 1(2),
         Vecas 1(2), Voicu 1(3)
         
         Din cele mai multe rezultă că între anii 1964- 1968, erau in Hălmagiu 212 nume de familii, fata de 27­ in anul 1834 si 104 în anul 1867, iar în ce priveste compozitia populatei după nationalităti 982 erau români, adică 96% si 36, adică 4%, alte nationalităti.
         În următoarele două decenii se constata o mai si accentuata fluctuatie a populatiei, prin disparitia unor familii si venirea în localitate a altora.
         Astfel la data de 26 aprilie 1984 se putea constata ca din cele 212 nume de familii existente în anul 1964-1968, dispăruseră 52, adică 1/4 parte, după cum urmează: Antal, Bejan, Barbatei, Berea, Borza, Birău, balint, Bujac, Budean, Bradean, Buda, Bocsel, Chirilă, Datca, Doru, Donat, Duma, Fridman, Furdea, Gărdău, Gîrsici, Hengheruth, Horga, Hreanca, Holteanu, Kaufman, Ienci, Ionut, Jepianu, Jude, Margea, Măgurean, Mizes, Mihuii, Moldovan, Negru, Nicodin, Păcurar, Petrea, Petaca, Petrujak, Revilak, Robiteak, Străut, Soica, Talpos, Tomuta, Tereni, Tet, Ungureanu, Usvat si Vecas.
         În locul lor au venit familiile: Andras, Amarinei, Betea, Baba, Braica, Bradin, Bolojan, Băd, Bădut, Budugan, Baciu, Boca, Bulfea, Călinici, Cotocea, Cojocaru (ceasornicar), Cristea, Ciocan, Ciama, Cristian, Cotoi, Daviciuc, Dan, Dolga, Florea, Gîs, Gheres, Gaica, Gurban, Gruia, Halas, Hiris, Indries (primar), Ilisie, Luca, Leia, Muntean, Morcan, Mar, Muntoi, Moise, Meltis, Mester, Motiu, Neag, Nicoară, Oana, Onc, Oprita, Purlea, Petrovici, Pît, Pasca, Rat, Romaniuc, Sîrba, Supială, Szabo, Stern, Tulea, Trif, Vand, Vasii si Zoica. In total 66 de familii noi.
         În concluzie, din 212 familii în anul 1968 au dispărut 52, mai rămânând 160, la care se mai adaugă cele 66 familii, trăind în 387 de gospodarii si insumând un total de 1224 locuitori, din care 587 erau bărbati si 635 erau femei.
         


Familie


Familia Darastean Teodor si Aurelia


Familia Darastean Ignat si Valeria

   NOTE

         01. Urkendenbrucher zur Gesciche der Deutschen in Siebenburgen (documente privitoare la istoria germanilor din Transilvania), vol 2, 1897, pag. 172, Ed. Fr. Zimmerman L. Werner si Muler, Sibiu
         02. Traian Mager, Tinutul Hălmagiului, vol. 1, pag. 32
         03. Idem, pag. 110
         04. Marky Sandor, Aradvermegye es Arad szabat kiraliv veros torentete, vol. 2, 1895, pag. 188)
         05. Arhivele statului din Arad, fond Traian Mager, dosar 15 file 75- 77
         06. Magyar Statistikai, Kozlemenyek, Oj folyam, XII. Magyaroszeg, nepessege a Pregmatica Sanction Koraban, 1720- Budapest, 1896.
         07. Silviu Anucki, Relatiile bisericesti romano- sârbe în secolul la XVIII-lea, Beograd, 1976. Teză de doctorat, Cap. V, pag. 190, ASANUK, Fond M.P.A. Documetul nr. 117/1754.
         08. Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul al XVIII, Vol. I , pag. 247
         09. Stefan Lupsa si Gheorghe Litiu, Istoria Eparhiei Aradului, vol. II, fascicola 1, pag. 42, manuscris nr. 119, biblioteca aparhiei ort. Rom, Arad.
         10. Revista de istorie ZIRIDAVA a muzeului de istorie din Arad, studiul cercetătoarei Elena Coltea, pag. 107.
         11. Idem, pag. 116, 120.
         12. Traian Mager, Tinutul Hălmagiului, vol. 1, pag. 144.