galerie de arta
Niculita
Darastean

populatia
date
demografice
structura
sociala
acte
stare civila
viata
de familie
genealogii

      Fiind din indepărtate timpuri un centru administrativ si comercial, în Hălmagiu au venit locuitori din alte părti, asezăndu-se aici, iar unii dintre locuitorii mai vechi au plecat înspre centre mai mari. Asa dar aici a fost mereu un flux de populatie, fapt ce se constată si în zilele noastre.
      In vechime populatia era mult mai rară si câte o familie stăpânea o suprafată mare de pământ avandu-si situată gospodăria în acel loc. Din acest motiv locurile si-au tras numele de la familiile ce Ie stăpâneau. Până în ziua de azi în Hălmagiu uneie uliti mai păstrează numele celor mai vechi familii care le au întemeiat sau le-a stăpânit. Asa, de exemplu, găsim ulitele: Busască, Ciungănească, Mărcăneasca, Sirbească, etc.


Petru Tomus

      Acest fapt ne arată că prezenta unui neam sau a unor familii într-o epocă dată într-o localitate; în lipsa de documente istorice, se poate stabili si prin toponimie antroponimică, adică prin nume de ulite, sate, crânguri, dealuri, etc, provenite de la numele unor persoane. Cum în trecutul îndepărtat au fost putine preocupări de a insera numele locuitorilor în documente care să răzbată prin veacuri până la noi nu avem posibilitatea să stim, cu exactitate, care au fost cele mai vechi familii în această localitate înairatea secolului al XV lea.


   CUPRINS

   - Populatia
   - Date demografice
   - Structura sociala
   - Acte de stare civila
   - Viata de familie
   - Genealogii


POZE DE BULETIN
Faceti CLICK aici pentru a vedea o cronica a satului, in poze de buletin, din perioada 1988-1994.


Acest site a fost creat de Niculita Darastean in Noiembrie 2001
e-mail:
webmaster@darnick.com