galerie de arta
Niculita
Darastean

asezare
geologie
topografie
toponimie/
lingvistica
clima
transporturi

   GENEZA ACESTEI CARTI:

   Vom începe prin a arăta că pentru unii dintre contemporani pare ciudat faptul să vorbim asa de mult despre trecut în mijlocul preocupăriior de perspectivă de azi. Ei zic că trecutul nu mai trebuie discutat si evocat, fiindcă e mort, si în consecintă nu se mai foloseste.
   Noi însă sustinem că adevărul este altul si anume că pentru a întelege prezentul si a putea scurta viitorul trebuie să cunoastem mai întâi trecutul, să stim de unde au început unele lucruri, care au fost cauzele aparitiei lor, prin ce faze si greutăti au trecut si ce învătăminte urmează să tragem pentru viitor, adică să fim documentati si realisti.


Drum de tara

   Întocmai ca si oamenii, si localitătile îsi au vârsta lor, numai că ele depăsesc cu mult pe cea a oamenilor, însumând vârsta multor generatii si numarând multe veacuri.
   Despre începuturile si dezvoltarea localitătilor au rămas urmasilor unele documente, numiri toponimice si relatărite străbuniior transmise nouă, prin traditia orală de către părintii si bunicii nostri. Acestea intentionăm să le punem în valoare.
   Asadar să stergem colbul de pe documentele trecutului si să le prezentăm până nu dispar.

   CUPRINS

   - Drumul spre Halmagiu si descrierea localitatii
   - Formatia geologica
   - Asezarea geografica si suprafata
   - Parti din comuna si numiri topografice
   - Ape
   - Vechimea si importanta localitatii
   - Originea numelui
   - Vatra localitatii
   - Clima
   - Transporturile
   - Caile de comunicatie si mijloacele de comunicatie
   - Limba si vocabularul, gramatica, fonetica, ortografia

   CUVANT DE INCEPUT


   "Am scris aceasta carte insufletit de marea dragoste pe care o simt unii oameni pentru locul natal.
   Ca fiu al acestei localităti am adunat, cu râvnă si pasiune, documente vechi si noi, precum si informatii de la oamenii competenti, iar acolo unde izvoarele informative au fost incomplete am construit ipoteze, convins fiind că lucrurile nu puteau fi altfel.
   Din dorinta de a nu denatura cu nimic adevărul, prin figuri stilistice, am întrebuintat un stil simplu si natural si m-am străduit să prezint faptele si oamenii asa cum au fost si cum sunt în realitate.
   Desi multe date din această lucrare nu sunt inedite si nu apartin numai acestei localităti, le-am folosit totusi, întrucât ele leagă Hălmagiu de acele localităti printr-un lung proces istoric. M-am străduit să prezint evenimente istorice, în ansamblul lor si după succesiunea lor în timp, referindu-mă la lucrările în care se găsesc mentionate doar partial si fragmentat.
   Scopul urmărit este de face cunoscut tuturor, si mai ales locuitorilor de azi si de mâine ai Hălmagiului, conditiile sociale si istorice în care au trăit hălmăgenii, realizările lor si atitudinile ce le-au luat în împrejurările vitrege prin care au trecut, pentru păstrarea avutului si a bunurilor spirituale mostenite de la strabuni sau create de ei. Fiii si fiicele hălmăgenilor, plecati de ia căminele parintilor, îsi vor aduce cu drag aminte de locul lor natal, mândrindu-se cu originea si cu străvechiul lor leagăn si simtindu-se solidari cu cei rămasi acasa, se vor strădui să contribuie la ridicarea locului lor de bastină.
   Pentru ca imaginea actuală a localitătii să fie cât mai exact redată am obtinut fotografii ale institutiilor, monumentelor, peisagiilor, ale unor oameni si câteva hărti, iar la sfârsitul lucrării cititorul va găsi materialul bibliografic si izvoarele de informare.
   Desi am căutat păstrarea unei proportii între diferitele capitole a trebuit să acordăm un spatiu mai mare problemelor de ordin economic: agriculturii, meseriilor, târgurilor si localurilor de comert, cunoscându-se influenta factorului ecenomic asupra celui spiritual.
   Tin să multumesc în chip deosebit de călduros prof. Emil Popa din orasul Brad si prof. losif Tămas din Hălmagiu, pentru materialul documentar pus la dispozitie, precum si tuturor acelora care m-au ajutat în diferite chipuri la întocmirea acestei monografii, stiind cât de limitate sunt puterile unui singur om si cât de mult pot face mai multi împreună."

                                                                                                     Jurist: Vasile Buta


Acest site a fost creat de Niculita Darastean in Noiembrie 2001
e-mail:
webmaster@darnick.com